רשימת בתי דין אזוריים לעבודה

רשימת בתי דין אזוריים לעבודה

עיr

כתובת

מיקוד

טלפון

ירושלים

רח' בית הדפוס 20

97300

6546444 (02)

תל אביב משפטי

רח' שוקן 25

66532

5128222 (03)

חיפה

רח' פליים 12

33095

8698000 (04)

נצרת עילית

קריית יצחק רבין, היכל המשפט

16000

6087777 (04)

באר שבע

רח' התקווה 5, היכל המשפט

84102

6470444 (08)

תפריט נגישות