רשימת ליקויים

סוגי שיתוקים 

סוגי קטיעות

סוגי קשיונות

סוגי נקיעות

סוגי מפרקים מדומים

קיצור הגפה

הגבלת כושר בתנועת המפרקים ברגליים או החלפתם

תהליך אי–ספיקה היקפית בעורקי הרגליים

סוגי הפרעות במערכת כלי הלימפה

סוגי מומים מלידה

סוגי קומה נמוכה

(גמלת ניידות עבור שני אחים ומעלה מאושרת על ידי המוסד לביטוח לאומי, כאשר לכל אחד מהם נקבע מינימום של 80% מוגבלות בתום הניידות, והינם מתגוררים באותה הדירה, גם בטרם מלאו להם 3 שנים).

פירוט סוגי השיתוקים

 

הסעיפים שמתייחסים לשיתוקים הינם רלוונטיים, רק במידה והאירוע שבעקבותיו נגרם השיתוק התרחש מינימום 6 חודשים לפני מועד הגשת הבקשה לביצוע בדיקה בלשכת הבריאות.

 

1. שיתוק מלא למעשה של שתי השוקיים, המלווה בשיתוק ברגל אחת לפחות של שניים מבין שלושת השרירים הבאים: ,M. ileopsoasM. quadriceps, M. glutaeus maximus.

100%

2. שיתוק מלא של רגל אחת, המלווה בשיתוק של קבוצת שרירים בשוק או בירך בגפה השנייה

80%

3. שיתוק מלא למעשה של אחת מהשוקיים, המלווה בשיתוק של שניים לפחות מבין שלושה השרירים המפורטים בסעיף 1 למעלה

80%

4. שיתוק מלא למעשה של שתי השוקיים

80%

5. שיתוק מלא למעשה של שוק אחת, המלווה בשיתוק של אחד השרירים המפורטים בסעיף 1 למעלה

50%

6. שיתוק חלקי של שרירי רגל אחת, הגורם להגבלה ניכרת בהפעלת מפרק הירך או הברך (לא מדובר בטווח התנועתיות הפסיבית של המפרק)

50%

7.

א. שיתוק ספסטי בדרגה בינונית לפחות או אטכסיה או תנועות בלתי רצוניות בשרירי גפה תחתונה אחת – עם הפרעה בינונית בהליכה.

40%

ב. 1) שיתוק ספסטי בדרגה בינונית לפחות או אטכסיה או תנועות בלתי רצוניות בשרירי שתי הרגליים – עם הפרעה בינונית בהליכה, או –

2) שיתוק ספסטי בדרגה בינונית לפחות או אטכסיה או תנועות בלתי רצוניות בשרירי רגל אחת – שעה שהליכה אפשרית בעזרת מכשיר הליכה ארוך בלבד.

60%

ג. 1) שיתוק ספסטי בדרגה בינונית לפחות או אטכסיה או תנועות בלתי רצוניות בשרירי שתי הרגליים, עם מכשיר ארוך אחד הנלבש על הגפה, או –

2) שיתוק ספסטי בדרגה קשה בשרירי רגל אחת, שעה שהליכה אפשרית רק בעזרת תמיכה או עזרה של אדם נוסף.

80%

ד. חוסר מלא של כושר תנועה בשתי הרגליים, כתוצאה מליקויים במערכת עצבים המרכזית בליווי של אטכסיה או תנועות בלתי רצוניות

פירוט סוגי הקטיעות

1) קטיעה מעל לברך בגפה אחת

80%

2) קטיעה מעל לברך בשתי הגפיים

100%

3) קטיעה מעל לברך בקרבת פרק הירך עם חוסר אפשרות להתקנת פרותזה, או קטיעת הגפה דרך מפרק הירך

100%

4) קטיעה בשוק

40%

5) קטיעה בשתי השוקיים גם יחד

80%

6) קטיעת השוק בקרבת הברך ובחוסר אפשרות להתקנת פרותזה להפעלת מפרק הברך

80%

7) קטיעת כף הרגל לפי שיטת Pirogoff

40%

8) קטיעת שתי כפות הרגליים לפי שיטת Pirogoff

80%

9) קטיעה בשתי כפות הרגליים דרך עצמות ה-Tarsus

40%

 

פירוט סוגי הקשיונות

1. קשיון מוחלט של מפרק הירך

80%

2. קשיון דו-צדדי של מפרקי הירכיים

100%

3. קשיון הברך במצב של 1700 0 180

50%

4. קשיון דו- צדדי של מפרקי הברכיים

80%

5. קשיון מפרק הברך במצב של כיפוף גדול יותר או סטייה לצדדים

70%

6. קשיון שני מפרקי הברכיים במצב של כיפוף גדול או סטייה לצדדים

100%

7. קשיון פרקי הקרסול של שתי הגפיים

40%

 

פירוט סוגי הנקיעות

1) נקע מלידה במפרק הירך.

50%

2) נקע מלידה דו-צדדי במפרקי הירך.

80%

3) נקע הברך מלווה קרע של שתי רצועות לפחות.

 

פירוט סוגי המפרקים המדומים

1. מפרק מדומה בעצם הירך, מתחת לאזור צוואר הירך, המאפשר הליכה בעזרת מכשיר הליכה בלבד

80%

2. מפרק מדומה באזור צוואר הירך

50%

3. מפרק מדומה בעצם הירך

50%

4. מפרק מדומה בעצם השוק

40%

קיצור הגפה

קיצור של 15 ס"מ ומעלה בגפהתחתונה בהשוואה לגפה השניה, אשר לא נוצר עקב אחת הנכויות המפורטת לעיל.

40%

הגבלת כושר בתנועת המפרקים ברגליים או החלפתם

כאשר מתקיים בנבדק יותר מפסקת משנה אחת מבין אלה המנויות בפסקאות (א) או (ב) שלהלן, ייקבע האחוז הגבוה מבין האחוזים הקבועים בצד פסקאות המשנה המתקיימות בנבדק.

(א) הגבלות בכושר תנועת המפרקים:

(1) הגבלה בכושר תנועת מפרק הירך מלווה כוויצה כיפופית (הגבלה באכסטנזיה) העולה על °30 והתנועתיות במפרק הירך (אבדוקציה או אדוקציה או רוטציה) הינה פחות מ- °20.

50%

(2) סעיף 1 דלעיל דו-צדדי.

80%

(3) הגבלה בכושר תנועת הברך מלווה כיפוף פחות מ- °135 ויישור פחות מ- °160.

60%

(4) סעיף 3 דלעיל דו-צדדי.

80%

(5) דריכה על הצד החיצוני של כפות הרגלייםPes varus maxius bilateralis

40%

(6) Pes equino – varus bilateralis

40%

(7) דריכה על הצד הפנימי של כפות הרגליים.Pes valgus maxius bilateralis

40%

(ב) החלפת מפרקים בירך או בברך:

(1) מצב אחרי החלפת מפרק אחד, כאשר קיימים סימנים קליניים, רנטגניים או הדמייתיים אחרים, להתרופפות המפרק

60%

(2) מצב אחרי החלפה חוזרת של מפרק אחד

50%

(3) מצב אחרי החלפת שני מפרקים

70%

(4) מצב אחרי החלפת שלושה מפרקים

80%

(5) מצב אחרי החלפת ארבעה מפרקים

100%

תהליך של אי–ספיקה היקפית בעורקי הרגליים

תהליך אי-ספיקה הקפית בעורקי הרגליים

ליקוי

אחוז מוגבלות

א(1) מלווה בכל הממצאים הבאים במצטבר:

א. צליעה סירוגית בפחות מ-50 מטרים במישור, בקצב הליכה בינוני

ב. העדר דפקים בעורקי Dorsalis Pedis

ו- Tibialis Posterior;

ג. אינדקס לחץ דופלר קרסול- זרוע פחות מ- 0.6.

40%

א(2) כאשר קיים חשד לNon-Compressible Vessels, נוכחות של לפחות אחד מהממצאים האלה:

א. עקומת Pulse V0lume Recorder בקרסול בגובה פחות מ-10 מ"מ

ב. Pulsatility Index פחות מ-8 בכף הרגל

ג. גל דופלר בי- פזי בכף הרגל

ד. Toe Pressure – אינדקס לחץ בוהן- זרוע פחות מ- 0.5

40%

א(3 ) כאשר קיים חשד שההפרעה אינה באה לידי ביטוי במנוחה –

ביצוע מבחן Reactive Hyperemia, על ידי חסימה קריבנית לשלוש דקות בלחץ על-סיסטולי או מבחן Tip oeing, ובעקבותיהם רישום של אחד הממצאים הנ"ל לפחות.

40%

ב(1 ) כל הממצאים האלה במצטבר:

א. צליעה סירוגית בפחות מ-50 מטרים במישור, בקצב הליכה בינוני

ב. העדר דפקים בעורקי Dorsalis Pedis ו-Tibialis Posterior ;

ג. אינדקס לחץ דופלר קרסול- זרוע פחות מ-0.4

70%

ב (2 ) כאשר קיים חשד ל- Non Compressible, נוכחות של אחד או יותר מהממצאים הבאים:

א. עקומת Pulse Volume Recorder בקרסול בגובה פחות מ-5 מ"מ.

ב. Pulsatility Index פחות מ-5 בכף הרגל

ג. גל דופלר מונו-פזי בכף הרגל

ד. Toe Pressure – אינדקס לחץ בוהן –זרוע פחות מ- 0.3

70%

ב (3 ) כאשר קיים חשד שההפרעה אינה באה לידי ביטוי במנוחה – ביצוע מבחן Reactive Hyperemia, על ידי חסימה קריבנית לשלוש דקות בלחץ על- סיסטולי או מבחן Tip Toeing, ובעקבותיהם רישום של אחד הממצאים הנ"ל לפחות.

70%

ג כל הממצאים המתאימים לנכות של 70% כמפורט לעיל בתוספת כיבים איסכמים או נמק.

100%

אם קבעה הוועדה שנדרש המוגבל בניידות להיבדק, לעניין סעיף זה, במעבדת כלי דם, תקבע את המעבדה או המעבדות בהן ייבדק.

הפרעות במערכת כלי הלימפה

1. הפרעות במערכת כלי הלימפה ברגל אחת, הגורמות לאלפנטיאזיס, המגביל במידה ניכרת את התנועתיות במפרק הברך או הירך

40%

2. סעיף 1 למעלה, דו-צדדי

80%

מומים מלידה

מומים מלידה, אשר ממצאיהם הרפואיים הינם מקבילים מבחינה אנטומית לאחד מן הליקויים המפורטים, ייחשבו בעניין שיעור המוגבלות בתחום הניידות כמו הליקוי עצמו.

קומה נמוכה

1. מי שמלאו לו 18 שנים, ואורך רגליו אינו עולה על 61 ס"מ

80%

2. מי שמלאו לו 18 שנים, ואורך רגליו אינו עולה על 72 ס"מ

50%

3. מי שקומתו נמוכה, ומלאו לו שש שנים ולא למעלה מ 18 שנים – אחוז המוגבלות בניידות יהיה האחוז המצויין בטבלה זו:

גיל

אורך רגל אחת בס"מ, ביחס לאחוז הליקוי המתאים*

רמה א’ – 80%

רמה ב' – 50%

6

40

48

6.5

41

49

7

42

50

7.5

43

51

8

44

52

8.5

45

53

9

46

54

9.5

47

55

10

48

56

10.5

49

57

11

50

58

11.5

51

60

12

52

61

12.5

53

62

13

54

64

13.5

55

65

14

56

66

14.5

57

68

15

58

69

15.5

59

70

16

60

71

16.5

60

71

17

61

72

17.5

61

72

18

61

72

* אורך הרגל יימדד החל ממיקום הבליטה הקדמית העליונה בעצם הכסל ועד לפטישון הפנימי באותה הרגל (Ant. superior iliac spine to med. malleolus).

תפריט נגישות