שיקום חברתי בקהילה

שיקום חברתי בקהילה מטרה- שיקום, היכרות ולמידת מיומנויות חברתיות, ידע ועצמאות בתחום, תחושת שייכות.

בשנים האחרונות משרד הבריאות שם לו למטרה לפתח גוף ידע ומומחיות בתחום השיקום החברתי תוך בניית שירות מקצועי מכובד ומכבד, בעל סטנדרטים ונהלים ברורים.

כך, בשיתוף עם ספקי השירות השונים ובאמצעות מחקרים שנערכו במוקדים שונים, פותחו מודלים והתערבויות יעילים בתחום החברה והפנאי.

תהליך השיקום מבוסס על יצירת נגישות של הרבה הזדמנויות בקהילה כדי שהמשתקם/ת יבחר מה מדבר אליו ויממש את זכויותיו.

ישנם מגוון אפשרויות בתוכנית שמעניקות בחירה באזור מגוריו של המשתקם/ת.

השילוב נעשה באמצעות חונכות והשתלבות במועדון התעסוקתי המיועדים לאוכלוסייה זו, באמצעות פרויקטים משולבים בקהילה, דוגמת פרויקט עמיתים המשלב חוגים במתנ"סים.

שיקום חברתי בקהילה

חונכות חברתית שיקומית

פה החונך מלווה את המשתקם/ת ביום יום שלו. החונכות מעניקה למידה, הדגמה להתנהגות, חברות, הכשרה, יצירת תחושת שייכות והתמודדות עם הסטיגמה.

בעזרת קשר החונכות, המשתקם יכול ללמוד על מטרות שונות בחייו, כמו: תעסוקה ופנאי, השכלה, בריאות אישית, ניהול תקציב ועוד. השירות מיועד למשתקמים שלא מקבלים דיור שיקומי.

מועדונים חברתיים

המיועדים לבילוי בשעות הפנאי ומעניקים אפשרות ליצירת קשרים חברתיים ופעילויות משותפות.

עקרונות להכוונת תהליך השיקום
  • כל אדם יכול להתפתח, ללמוד ולהתאים את עצמו בכל גיל ובכל מצב.
  • שירותי השיקום רואים את האדם כאדם, מאמינים ומתבססים על כוחותיו ויכולותיו.  
  • שירותי השיקום מבוססים על  גישה מכבדת, משתפת ואופטימית, אשר מתייחסת לאדם השלם בתוך החברה והסביבה שלו ורואה בו פוטנציאל הראוי למימוש.
  • תהליך השיקום מותאם לכל אדם באופן אישי לצרכיו, ערכיו ושאיפותיו.
  • הפעילות השיקומית מתבססת על פיתוח יכולותיו של המשתקם רמות קושי ובקצב המותאמים לו ומובילים לידי צבירת התנסויות חיוביות בכל תחום מתחומי החיים. פיתוח היכולת נעשה דרך הדרכה ישירה ועקיפה, ודרך חשיפה לאפשרויות ולהזדמנויות שונות.
  • מעורבותם של בני המשפחה והמעגלים הקשורים רגשית לאדם, מסייע לתהליך השיקומי.
  • התקווה היא גורם בסיסי בהתקדמות בחיים בכלל. ובתחום השיקום היא תופסת מקום מרכזי.
 
הקריטריונים לזכאות
 
א. אדם המתמודד עם מגבלה נפשית, שמלאו לו 18 שנה 
 
ב. אדם הסובל מנכות רפואית בשל הפרעה נפשית בשיעור של 40% לפחות, בידי אחד מאלה:
1. פסיכיאטר, שהסמיך השר, לפי הכללים, המבחנים ואמות המידה שנקבעו בתקנות לקביעת אחוזי נכות;
2. מי שהוסמך לקביעת אחוזי נכות לצורך תשלום גמלה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה 1995.
 
הזכאות לתוכנית שיקום נקבעת על ידי ועדת שיקום אזורית. רשאי לפנות אדם בגיל 18 ומעלה הסובל מנכות רפואית בשל הפרעה נפשית או מי מטעמו .
 

תפריט נגישות