תהליך הגשת התביעה

תהליך הגשת התביעה- על מי שמבקש לתבוע גמלה בתחום הניידות: הלוואה עומדת, הלוואה לצרכי מימון אביזרים לרכב או עבור אביזרים מיוחדים,סיוע מטעם קרן הלוואות, החזר הוצאות בגין אביזרים לרכב פרטי, מתקן המשמש להרמה וקצבת ניידות –יש להגיש לידי לשכת הבריאות המחוזית טופס בדיקה רפואית.

לאחר שועדה רפואית לעררים של משרד הבריאות או ועדה רפואית מחוזית קבעה מהם אחוזי המוגבלות בתחום הניידות שמזכים בגמלה, נדרש להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי בקרבת מקום מגוריךהטבות. את התביעה ניתן להגיש גם באמצעות הדואר, הפקס או באמצעות תיבת השירות בסניף.

תהליך הגשת התביעה

חשוב לשים לב, כי לצורך התייצבות בפני ועדה רפואית או ועדה רפואית לעררים, יש לנסוע. במידה ומצב בריאותך מונע ממך להשתמש בשירותי התחבורה הציבורית, ייתכן ותינתן לך זכות להחזר הוצאות נסיעה, ובתנאי שאינך מקבל תשלום בגין קצבת ניידות.
לבדיקת זכאות להחזר הוצאות הנסיעה, יש להמציא אישור מן הרופא המחוזי או מטעם יו"ר הוועדה לעררים, על פיו אינך ביכולתך להשתמש בשירותי התחבורה הציבורית, ולצרף קבלות מקוריות בגין הנסיעה לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך.

תפריט נגישות