תהליך של אי–ספיקה היקפית בעורקי הרגליים

תהליך של אי-ספיקה היקפית בעורקי הרגליים:

ליקוי

אחוז מוגבלות

א(1) מלווה בכל הממצאים הבאים במצטבר:

א. צליעה סירוגית בפחות מ-50 מטרים במישור, בקצב הליכה בינוני

ב. העדר דפקים בעורקי Dorsalis Pedis

ו- Tibialis Posterior;

ג. אינדקס לחץ דופלר קרסול- זרוע פחות מ- 0.6.

 

40%

א(2) כאשר קיים חשד לNon-Compressible Vessels, נוכחות של לפחות אחד מהממצאים האלה:

א. עקומת Pulse V0lume Recorder בקרסול בגובה פחות מ-10 מ"מ

ב. Pulsatility Index פחות מ-8 בכף הרגל

ג. גל דופלר בי- פזי בכף הרגל

ד. Toe Pressure – אינדקס לחץ בוהן- זרוע פחות מ- 0.5

 

40%

א(3 ) כאשר קיים חשד שההפרעה אינה באה לידי ביטוי במנוחה –

ביצוע מבחן Reactive Hyperemia, על ידי חסימה קריבנית לשלוש דקות בלחץ על-סיסטולי או מבחן Tip oeing, ובעקבותיהם רישום של אחד הממצאים הנ"ל לפחות.

40%

ב(1 ) כל הממצאים האלה במצטבר:

א. צליעה סירוגית בפחות מ-50 מטרים במישור, בקצב הליכה בינוני

ב. העדר דפקים בעורקי Dorsalis Pedis ו-Tibialis Posterior ;

ג. אינדקס לחץ דופלר קרסול- זרוע פחות מ-0.4

70%

ב (2 ) כאשר קיים חשד ל- Non Compressible, נוכחות של אחד או יותר מהממצאים הבאים:

א. עקומת Pulse Volume Recorder בקרסול בגובה פחות מ-5 מ"מ.

ב. Pulsatility Index פחות מ-5 בכף הרגל

ג. גל דופלר מונו-פזי בכף הרגל

ד. Toe Pressure – אינדקס לחץ בוהן –זרוע פחות מ- 0.3

70%

ב (3 ) כאשר קיים חשד שההפרעה אינה באה לידי ביטוי במנוחה – ביצוע מבחן Reactive Hyperemia, על ידי חסימה קריבנית לשלוש דקות בלחץ על- סיסטולי או מבחן Tip Toeing, ובעקבותיהם רישום של אחד הממצאים הנ"ל לפחות.

 

70%

ג כל הממצאים המתאימים לנכות של 70% כמפורט לעיל בתוספת כיבים איסכמים או נמק.

 

100%

 

תהליך של אי-ספיקה היקפית בעורקי הרגליים:

אם קבעה הוועדה שנדרש המוגבל בניידות להיבדק, לעניין סעיף זה, במעבדת כלי דם, תקבע את המעבדה או המעבדות בהן ייבדק.

למידע נוסף בנושא תהליך של אי-ספיקה היקפית בעורקי הרגליים, צרו עמנו קשר ונשמח לתת מענה בכל הקשור.

בברכה, 

צוות MYINSPIRE.

תפריט נגישות