תפקידן של החברות המעניקות שירותים למבקשי סיוע בדיור:

תפקידן של חברות המעניקות שירותים למבקשי סיוע בדיור: 

מי זכאי לקבל דיור ציבורי במדינת ישראל?- הדיור הציבורי מתחלק למעשה לשלוש קבוצות שונות של אנשים הזכאים לקבל דיור ציבורי.

קבוצה ראשונה היא קבוצת העולים החדשים, או הקטינים החוזרים. קבוצה זו, מוגדרת על פי החוק כקבוצה של מחוסרי בית. לכן, כל זמן שתעודת העולה שלהם בתוקף, הם זכאים לקבל דיור ציבורי ממדינת ישראל.

קבוצה שנייה עוסקת במשפחות קשות יום (אזרחים ישראלים), הזכאיות לקבל את הסיוע המיוחד תוך שהן עומדות בקריטריונים הבאים
1. משפחה חד הורית שבה יש שלושה ילדים ומעלה. במשפחה זו יש מיצוי של כושר השתכרות וההכנסה שלה נמוכה, ועומדת בקריטריונים שמזכים אותה במגורים בשכירות בדיור הציבורי.

תפקידן של החברות המעניקות שירותים למבקשי סיוע בדיור:

 מתי תיחשב משפחה חד הורית  כבעלת מיצוי כושר השתכרות?

מיצוי כושר השתכרות נמדד על פי עמידה באחד מהקריטריונים הבאים:
כאשר הורה המשפחה האם או האב, זכאים ומקבלים הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי שנתיים ברציפות לפחות.

כאשר ההורה עובד ומשתכר משכר עבודתו, אך גם יתכן שכר ממקורות אחרים כגון: קצבת נכות, דמי מזונות, פנסיה או גמלה מהמוסד לביטוח לאומי, קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי או גמלת נכות מעבודה, קצבת שאירים, ואשר בנוסף לכך גם מקבל מהמוסד לביטוח לאומי דמי השלמת הכנסה למשך תקופה של שנתיים ברציפות .

כאשר להורה המשפחה נקבעה דרגת כושר אי-השתכרות קבועה המגיעה לשיעור של 75% ומעלה, וכל זאת אך ורק בתנאי שהקצבה ניתנת למשפחה ולא לבן אדם יחיד.

2. משפחות רגילות בעלות שלושה ילדים לפחות אשר ממצות את כושר ההשתכרות שלהן,
ובשל כך גם מקבלות מהמוסד לביטוח לאומי גמלת הבטחת הכנסה.

מתי תיחשב משפחה כבעלת מיצוי כושר השתכרות?

משפחה תיחשב לבעלת מיצוי כושר השתכרות כאשר מתקיימים אחד מהמצבים הבאים:

משפחה שמקבלת כבר קצבת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי שנתיים לפחות וברציפות.

משפחה המתקיימת ממשכורות של ההורים (או כל גמלה או הכנסה אחרת כמו המשפחה החד-הורית) ואשר מקבלת בנוסף גם השלמת הכנסה כבר תקופה של שנתיים רצופות לפחות.

כאשר אחד מההורים בעל דרגת אי כושר השתכרות קבועה ובשיעור של 75% נכות לפחות וכל זאת בתנאי שהקצבה הינה עבור המשפחה ולא עבור בן אדם אחד יחיד.

כאשר שני ההורים הם בעלי דרגת אי כושר השתכרות, הגבוהה מ75% נכות ומעלה.

3. הקבוצה השלישית של הזכאים לדיור הציבורי היא קבוצת הנכים.

  • צילום של תעודת זהות+ ספח ותעודות זהות של ילדים עד גיל 21 המתגוררים בבית.
  • חוזה שכירות תקני שאינו חתום על ידי קרובי משפחה מדרגה ראשונה.
  • מסמך רשמי מהבנק הכולל את מס חשבון מס סניף ומס בנק (תצלום של שיק).
  • אישור מס' חודשי שירות חובה בצה"ל, שירות לאומי, או שירות אזרחי של שני בני הזוג המבקשים.  האישור יתקבל מקצין העיר ויכלול: שם, מספר אישי, מס חודשי שרות, ופירוט תקופת השירות בשנים ימים וחודשים. במידה ועשה שירות לאומי יש להביא אישור על שירות לאומי מאחד מהגופים הבאים:  משרד הביטחון, בת עמי, משרד החינוך, המרכז הרפואי שערי צדק, עמינדב, עירית ירושלים, האגודה להתנדבות בעם ישראל, האגודה להתנדבות בישראל.
  • מוציאות תעודת זכאות לדיור הציבורי עבור הנכה.
  • מגישות את הבקשה לדיור ציבורי עבור הנכה המבקש.
  • מקבלות את ההצעה לדירה בדיור הציבורי עבור הנכה.

ואלה הן החברות:

חברת עמידר  טלפון:  *6266
חברת מ.ג.ע.ר  טלפון:  1-599-500-301
חברת מתן-חן:  טלפון 1-599-563-007

תפריט נגישות