תקופת הזכאות

עבור ילד נכה משולמת גמלה החל מהחודש בו הוגשה התביעה, אך המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלם גמלה גם בגין התקופה שקדמה להגשת התביעה, זאת במידה ועל-סמך המסמכים הרפואיים שהוגשו, התקיימו תנאים המזכים בגמלה.

פירוט הכללים לתשלום רטרואקטיבי:

בגין ילד הסובל מעיכוב התפתחותי – תשלום הגמלה אפשרי לתקופה רטרואקטיבית מקסימלית של 6 חודשים, שקדמו להגשת התביעה.

בגין ילד שתלוי בעזרת הזולת או שזקוק לנוכחות מתמדת, או שזקוק לטיפול רפואי ייחודי, וכן בגין ילד בעל ליקוי מיוחד מתוך הרשימה הבאה: ירידה בשמיעה, תסמונת דאון, ליקוי ראייה, אוטיזם, ליקוי בתקשורת או פסיכוזה וכדומה – תשלום הגמלה אפשרי לתקופה רטרואקטיבית מקסימלית של 12 חודשים, שקדמו להגשת התביעה.

התוספת עבור ילדים בעלי תלות מוחלטת בעזרת הזולת

לפי שינוי בתקנות הביטוח הלאומי, הקצבה לילדים נכים בעלי תלות מוחלטת בעזרת הזולת בביצוע הפעולות היומיומית (אכילה, לבוש, הליכה בבית, היגיינה אישית ורחצה*) – תוגדל.

הגידול בקצבה יערך בשני שלבים:

  1. החל מה 1 בינואר 2012 הקצבה הוגדלה ב- 23% – 487 שקלים לחודש.
  2. החל מה 1 בינואר 2013 תוגדל הקצבה ב-5% נוספים – 106 שקלים לחודש (לפי הערכים של ינואר 2012 במסגרת קצבת חודש אפריל 2012 שילם הביטוח הלאומי שילם את התוספת לקצבה של כל הילדים הנכים, אשר בגינם קיימים נתונים בביטוח לאומי בגין היותם בעלי תלת מוחלטת בעזרת הזולת. לקצבה הוספו תשלומים בגין התקופה החל מ 1 בינואר 2012 ועד 30.3.2012.

טיפ בעניין ילד נכה

הורים לילדים אשר מקבלים קצבה עבור ילד נכה, הסבורים כי ילדם הינו בעל תלות מוחלטת בעזרת הזולת בפעולות היומיום, ולא קבלו תוספת לקצבה החל מקצבת חודש אפריל 2012 – מתבקשים להגיש לסניף ביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריהם טופס בקשה לבדיקת תלות. לטופס הבקשה נדרש לצרף מסמכים רפואיים המעידים על המצב התפקודי של הילד. *מידת התלות בעזרת הזולת תקבע באמצעות ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.

עבור בדיקת האפשרות לקבלת יותר מקצבה אחת – לפנות ללינק:

טופס בקשה לבדיקת תלות

תפריט נגישות