תקנות הביטוח הלאומי

תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה 2010)

ילד הסובל מעיכוב התפתחותי חמור (בגיל 91 ימים עד 3 שנים)

ילד התלוי בעזרת הזולת הרבה יותר מבני גילו (בגיל 3 עד 18 שנים).

ילד הזקוק לנוכחות קבועה של הזולת (בגיל 91 ימים עד 18 שנים)

ילד הזקוק להשגחה קבועה של הזולת (בגיל 91 ימים עד 18 שנים)

ילד שיש לו ליקוי מיוחד: ליקוי שמיעה (מיום הלידה עד 18 שנים), תסמונת דאון (מיום הלידה עד 18 שנים), ליקוי ראייה (מגיל 91 ימים עד 18 שנים), אוטיזם ודומיהם (מגיל 91 ימים עד 18 שנים).

ילד עם ליקוי מיוחד בשתי הגפיים (בגיל 91 ימים עד 18 שנים).

ילד הזקוק לסיוע בתקשורת (מגיל 3) בשל העדר מוחלט של תקשורת מילולית.

ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד (בגיל 91 ימים עד 18 שנים)

 

ילד הסובל מעיכוב התפתחותי חמור (מגיל 91 ימים עד 3 שנים)
הילד אינו מבצע את רוב הפעולות ותנועות הראש, הגו והגפיים אותם מסוגלים בני גילו לבצע.

ילד התלוי בעזרת הזולת הרבה יותר מבני גילו (מגיל 3 שנים עד 18 שנים)
הילד זקוק לעזרה בביצוע פעולות היומיומיות (לאכול, להתלבש, להתנייד בתוך הבית, להתרחץ ושליטה על הפרשות), במידה רבה יותר מן הרגיל בקרב בני גילו.

ילד הזקוק לנוכחות קבועה של הזולת (מגיל 91 ימים עד 18 שנים)
ילד אותו לא ניתן להשאיר לבדו ללא השגחה, אף לפרקי זמן קצרים, זאת עקב אירועים רפואיים תכופים, מחלה קשה, ליקוי של הילד או ילד שעקב ליקוי אין ביכולתו להבחין בגורמי סיכון לגביו או לגבי הזולת, ונדרשת עבורו השגחה בכל שעות הלילה והיום (לדוגמא: מחלות קשות, פיגור בינוני והפרעות נפשיות קשות).

ילד הזקוק להשגחה קבועה של הזולת (מגיל 91 ימים עד 18 שנים)
ילד אשר בשל מחלה כרונית, ליקוי, הבנה לקויה של הילד או בעית התנהגות, לא ניתן להשאירו לבד בלי השגחה, אף לפרקי זמן קצרים, והוא זקוק לנוכחות הזולת בקרבתו, על מנת למנוע מצבי סיכון לו או לאחרים, באופן החורג במידה משמעותית, מילדים בני גילו. (לדוגמא: ילדים שאובחנו על ידי האגף לטיפול באדם המפגר במשרד הרווחה ובאמצעות השירותים החברתיים כבעלי פיגור קל, ומשרד החינוך קבע עבורם מסגרת חינוכית מתאימה).

ילד שיש לו ליקוי מיוחד בקבוצה זו נכללים הילדים עם הליקויים הבאים:

  • ירידה בשמיעה (מהלידה עד גיל 18)
  • ירידה בשמיעה של לפחות 45 דציבלים בתדירויות הדיבור בכל אחת מהאוזניים, ללא תיקון.
  • ירידה בשמיעה של 40-44 דציבלים בתדירויות הדיבור בכל אחת מאוזניו וזקוק למכשירי שמיעה באופן קבוע, ללא תיקון.
  • ירידה בראייה (מ–91 ימים עד גיל 18).
    חדות ראייה שווה ופחותה מ- 6/60 בכל אחת מהעיניים או שדה ראייה של פחות מ-20 מעלות בכל אחת משתי העיניים והכול עם תיקון.
  • פסיכוזה, אוטיזם P.D.D ,P.D.D NOS A.S.D תסמונת אספרגר (מ-91 ימים עד גיל 18).
  • תסמונת דאון (מהלידה עד גיל 18).

ילד הזקוק לסיוע בתקשורת (מגיל 3)

עקב היעדר מוחלט של תקשורת מילולית.

ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד

ילד המקבל טיפולים רפואיים עקב מחלה כרונית קשה, לפי התדירות שנקבעה בתקנות.

 

פירוט הטיפולים ותדירותם:

1. ילד שזקוק, לפחות פעם בחודש, לעירוי של אחד מהבאים: מוצרי דם, דם, תכשירים נוגדי זיהום, תחליפי דם ועירויים אחרים עבור טיפול ממושך.

2. ילד שמקבל טיפול קבוע בדיאליזה או שזקוק באופן קבוע (מינימום פעמיים ביום) לצינתור שלפוחית השתן.

3. ילד שמקבל טיפול אימונוסופרסיבי יומיומי קבוע, לאחר השתלת מח עצם או איבר, זאת למשך תקופה שלא יעלה על 3 שנים ממועד ההשתלה, וכן במהלך התקופה בה סובל הילד ממחלה משנית קשה וקבועה שנוצרה בעקבות הטיפול.

4. ילד שזקוק מינימום פעם בחודש לעירוי תכשירים ציטוטוקסיים או שמקבל טיפול בקרינה מייננת לפני או אחרי כריתה כירורגית של גידול ממאיר, זאת למשך כל תקופת הטיפול כאמור, בחצי השנה שאחריה, וכן בתקופה בה סובל הילד ממחלה משנית קבועה וקשה, שנוצרה עקב טיפול כאמור.

5. ילד שזקוק להזנה להזנה בזונדה טיפתית או תוך ורידית, או שכל האכלה שלו נמשכת מינימום שעה, וזאת עקב ליקוי גופני חמור.

6. ילד אשר עקב ליקוי גופני חמור יש לו קלוסטומיה, גסטרסטומיה, ציסטסטומיה, אורטרוסומיה או גגנוסטומיה משך שנה לפחות.

7. ילד שמקבל טיפול בחמצן משך רוב שעות היממה, או שקיימת טרכאוסטומיה.

8. ילד שזקוק באופן קבוע, משך מינימום חצי שנה, לשלושה מבין שבעת הטיפולים המפורטים בהמשך, בשל מחלה אחת; או שזקוק לארבעה מבין 7 הטיפולים המפורטים בהמשך, בשל 2 מחלות או יותר:

א. טיפול באינהלציות או במשאפים (מינימום פעמיים ביום).

ב. טיפול יומיומי בקרדיוטונים או באנטיביוטיקה או במשתנים או בנוגדי פרכוסים או במייצבי לחץ דם או באימונוסופרסיה.

ג. פיזיותרפיה יומיומית, לפי הוראת רופא, עקב ליקוי גופני.

ד. מעקב במרפאת מומחים (תת–התמחות המתאימה למחלה הכרונית של הילד), פעם אחת לפחות, בתקופה האמורה.

ה. אשפוז בבית חולים, עקב ליקוי נפשי או גופני, למעט אשפוז בחדר מיון, משך 30 יום לפחות בחצי השנה שקדמה להגשת התביעה או אשפוז במהלך 45 ימים בשנה.

ו. החלפת תחבושות וטיפול מקומי מינימום פעמיים ביום, או שימוש בחליפת לחץ, במקרה שהשטח הפגוע הינו חמישית משטח הגוף לפחות.

ז. זקוק להשגחה קבועה (בהתאם למפורט לעיל).

9. ילד שזקוק להשגחה ולטיפול, עקב שבירות עצמות פתולוגית או בשל דלקות כרוניות קשות בעצמות, שבעקבותיהן חל איסור לבצע טיפול פיזיותרפי או טיפול שיקומי אחר.

10. ילד הזקוק לבדיקות דם שניתן לבצען בבית, על פי הוראת רופא, בתכיפות של פעם בשבוע במהלך חצי שנה לפחות.

11. ילד, אשר מנהל השירותים הרפואיים במוסד או אשר רופא ילדים בכיר, שהמנהל האמור מינה אותו לעניין זה, קבע שהינו זקוק לטיפול מיוחד, עקב מחלה או תסמונות נדירות וקשות (מקרה של 1 ל- 100,000), במידה שמטילה עומס כבד על המשפחה.

12.ילד בעל דחף בלתי נשלט לאכילה, העוסק באופן תמיד וכפייתי בחיפוש אחר מזון, ללא
אבחנה בטיב האוכל, כתוצאה מליקוי כרומוזמלי מוכח (לדוגמא: תסמונת פרדר ווילי).

13. ילד אשר עקב חוסר תפקוד של שתי הגפיים או בשל העדר שתי הגפיים, זקוק באופן קבוע לשימוש במכשיר עזר או שעקב תפקוד לקוי בשתי הגפיים, מתקשה במידה ניכרת מהרגיל בקרב בני גילו בביצוע פעולות, כגון: אחיזת חפצים, עמידה, הליכה ואכילה (בדרך כלל ילד בעל שיתוק מוחין cp).

14. ילד שזקוק באופן קבוע לבדיקות דם בבית בתדירות של מינימום פעמיים ביום, בשנה הראשונה למחלתו, או ילד שמצבו הלא מאוזן מסכן אותו, ואין באפשרותו לזהות סימני אזהרה למצבו המסוכן (לדוגמא: סכרת).

תפריט נגישות