תקציר דו"ח הועדה לבדיקת חקיקה מקיפה בנושא זכויות אנשים עם מוגבלויות

תקציר דו"ח הועדה לבדיקת חקיקה מקיפה בנושא זכויות אנשים עם מוגבלויות

חוק הנגישות לאנשים עם מוגבלויות יוצר מקום טוב יותר עבורם בחברה ושילובם בקהילה. החוק כולל הנגשת כל המקומות הנדרשים לציבור והפיכתם לנגישים וזמינים יותר.

כעת אנשים עם מוגבלויות יוכלו לקבל שירות טוב ונוח הרבה יותר ממה שהיה בעבר.
החוק מחייב להפוך את המקום לנגיש יותר מבחינת התמצאות בסביבה ותקשורת נוחה הרבה יותר, כך שאנשים בעלי מוגבלויות שונות יוכלו להתמצא ולהתנהל בחיי היום יום במקומות ציבוריים.


תלמיד/הורה מצריך הודעה על הצורך בנגישות בעת ההרשמה לבית הספר או גן הילדים.
לפי תיקון , ההנגשה תחול על גופים פרטיים החל מ- 1.11.2017.

תפריט נגישות