תשלום הקצבה

תשלום הקצבה- קצבת נכות משולמת ישירות לחשבון הבנק של הזכאי לקצבה ב 28 לכל חודש. במידה וסבור הביטוח הלאומי כי אין ביכולתו של הזכאי לקצבה להשתמש בה לטובתו או לטובת ה"תלויים" בו, בעקבות נכותו, הקצבה (חלקה או כולה) תשולם לאדם אותו ימנה המוסד לביטוח לאומי כמקבל הקצבה (תשלום הקצבה יבוצע לחשבון הבנק של האדם הממונה).

במקרה של הגשת תביעה לקצבה באמצעות האפוטרופוס של הזכאי לקצבה, הקצבה תשולם לחשבון בנק אשר ייפתח על ידי האפוטרופוס על שמו של הזכאי לקצבה. בהתאם לדרישתו/ה של בן/בת הזוג, התוספת בעבורו תשולם במישרין לידיו/ה.

מהי קצבת נכות כללית?

קצבת נכות כללית היא קצבה חודשית מהמוסד לביטוח לאומי למי שאינו יכול להשתכר בגלל מצב רפואי.

מי זכאי לקצבת נכות כללית?

  1. לא יכול לעבוד או שהכנסתך פחותה מ-60% השכר הממוצע במשק.
  2. תושב הארץ.
  3. גיל 18 עד  גיל פרישה.
  4. הכנסה מתחת ל60%  מהשכר הממוצע במשק.
  5. נכות רפואית : אחוזי נכות שנקבעים על ידי וועדה רפואית בהתאם למצב רפואי. 60% ומעלה או 40% משוקללת במידה ונקבעה לפחות לאחת המוגבלויות נכות של 25% ומעלה.
  6. דרגת אי כושר: נקבעת גם היא על ידי הוועדה ומהותה האם המצב הרפואי גורם לאבדן כושר השתכרות באחד מהשיעורים: 60%, 65%, 74% או 100%.

לצורך הגשת הגמלה יש להגיש את הטפסים באמצעות: פקס , דואר, בתיבת השירות בסניף הביטוח הלאומי הקרוב לבית, באתר של הביטוח הלאומי.

תפריט נגישות