תהליך זכאות לחינוך המיוחד לילד עם צרכים מיוחדים

זכאות לתו נכה

תפריט נגישות