כיצד להגיש תביעה לקצבת שירותים מיוחדים

הגשת תביעה לקצבת שירותים מיוחדים נערכת בסניף הביטוח הלאומי קרוב למקום מגוריכם. יש למלא את טופס תסיעה לקבלת קצבה לשרותים מיוחדים. את התביעה ניתן להגיש באמצעות הפקס, הדואר או באמצעות תיבת השירות בסניף. לטופס התביעה נדרש צירוף מסמכים רפואיים ומסמכים אחרים, הקשורים לתביעה. לפני מתן ההחלטה יעבור תובע הקצבה בדיקות על ידי רופא מטעמו של הביטוח הלאומי. בנוסף, במקרים מסויימים תתכן בדיקה שתיערך בבית התובע, באמצעות איש מקצוע, לשם הערכת מידת התלות שלו בעזרת הזולת.