איפה מוציאים תעודת זכאות?

תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה ניתן להנפיק אצל אחת מהחברות שמעניקות שירותים לכל מי שמבקש סיוע בשכר דירה חברות אלה נמצאות תחת ביקורת ומעקב צמוד בהתאם להנחיותיו של משרד הבינוי והשיכון