אי הנגשת מסגרות החינוך לתלמידים עם מוגבלויות

אי הנגשת מסגרות חינוך.

על פי חוק התכנון והבנייה משנת 1972, בית ספר שהקומה הראשונה אינה נגישה לנכים לא אמור לקבל רישיון בנייה, אך חוק זה לצערנו אינו נאכף.

מערכת החינוך בארצנו אינה ערוכה לצרכים של תלמידים עם מוגבלויות. מרבית בתי הספר אינם נגישים מספיק ולכן התלמידים נאלצים להתמודד עם מכשולים שונים בדרכיהם כגון: מדרגות, שירותים שאינם נמצאים בקומה הראשונה, למרות שמדובר בחוק וזה לא נאכף. מי שאחראי על נגישות בבתי ספר אינה רק הרשות אלא גם משרד החינוך. בחוזר מנכ”ל מ- 4/2007 נרשם במפורש שחובה לתכנן את בתי הספר, כך שתלמידים עם מוגבלויות יוכלו להתנייד לכל מקום ללא מכשולים בדרכם.
יש לציין כי מרבית בתי הספר רוב ומסגרות החינוך הינם מיושנים ונבנו לפני 1972 ולכן לעיתים יש קושי פיזי לשפר את מצב המבנה ולהנגיש אותו.