רשימת בתי הדין האזוריים לעבודה

עיר כתובת מיקוד טלפון
ירושלים רח’ בית הדפוס 20 97300 6546444 (02)
תל אביב רח’ שוקן 25 66532 5128222 (03)
חיפה רח’ פליים 12 33095 8698000 (04)
נצרת עילית

קריית יצחק רבין, היכל המשפט

16000

6087777 (04)

באר שבע

רח’ התקווה 5, היכל המשפט

84102 6470444 (08)