דמי מפתח

  • מחבר:
  • קטגוריה:דיור

דמי מפתח הם כל תשלום עבור מגורים שאינו דמי שכירות, הניתן עבור שכירות של דירה מושכרת או לקבלת החזקה או החזרת החזקה בדירה מושכרת.

לאחר תשלום דמי מהפתח הדייר עדיין ממשיך לשלם דמי שכירות מופחתים, דמי המפתח לא באים במקום דמי השכירות.

תמורת תשלום של חלק משווי הנכסמקבל הדייר זכות לגור בדירה באופן קבוע, כל עוד עומד בהתחייבותיו. גובה דמי המפתח יהיה בין 1/3 ל ½ משווי הנכס בשוק.

תנאים והגבלות

דמי המפתח ישולמו גם כאשר דייר קיים מבקש לעזוב את הדירה ואז ייחשב כדייר יוצא ומעביר את זכויות החזקה לדייר הנכנס במקומו – דייר מוצע.

במקרה כזה  תשלום דמי המפתח יחולק בין הדייר היוצא לבעל הבית בהתאם לתנאים הבאים:

  • לפני תאריך 14.08.1958 החלק בדמי המפתח לדייר היוצא יהיה 66.6%.
  • לאחר תאריך 14.08.1958 התשלום יתחלק באופן הבא:

◦ בשנה הראשונה לשכירות – החלק בדמי המפתח מגיע לדייר היוצא יהיה 85%.

◦ לאחר השנה הראשונה לשכירות אך עד שנתיים שכירות בסך הכול – החלק בדמי המפתח לדייר היוצא יהיה 75%.

◦ לאחר שנתיים שכירות אך לא יותר מחמש שנים – החלק מדמי מהפתח לדייר היוצא יהיה 66.6%.

◦ לאחר חמש שנים שכירות – החלק המגיע לדייר היוצא יהיה 60%.

  •  במידה והדייר היוצא לא שילם דמי מפתח כלל עבור הנכס, חלקו בדמי המפתח יחושב:

◦ בשנה הראשונה לשכירות  – הדייר היוצא זכאי ל 0% מדמי המפתח.

◦ לאחר השנה הראשונה לשכירות אך עד שנתיים שכירות בסך הכול – החלק בדמי מהפתח המגיע לדייר היוצא יהיה 22.5%.

◦ אחר שנתיים שכירות אך לא יותר משלוש שנים – החלק מדמי מהפתח לדייר היוצא יהיה 33.35%.

◦ לאחר שלוש שנים אך לא יותר מחמש שנים שכירות – החלק המגיע לדייר היוצא יהיה 50%.

◦ לאחר שכירות של חמש שנים –

▪ לפני תאריך 14.08.1958 החלק בדמי המפתח לדייר היוצא יעמוד על סך של 66.6%.

▪ אחרי תאריך 14.08.1958 החלק בדמי המפתח לדייר היוצא יעמוד על סך של 60%.

חוקים

חוק הגנת הדייר.