האם בעלי תג כיסא גלגלים רשאים לנסוע בנתיב פלוס גם ללא נוסע נוסף?

ממשרד התחבורה עולה כי תקנות הנסיעה בנתיבי התחבורה הציבורית מתירות לבעל רכב הנושא תג חניה עם סמל כיסא גלגלים לנסוע בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית בעת שהנכה נוהג או מוסע ברכב ואף חלות גם על הנסיעה בנתיב פלוס.

משמע, רכב הנושא מדבקת תג חניה עם סמל כיסא גלגלים, רשאי לנסוע בנתיב פלוס גם ללא נוסע נוסף.