גמלת שירותים מיוחדים עבור עולה חדש נכה

  • שירותים מיוחדים לעולה – נכים קשים בני 18 זכאים עד גיל פרישה, מן היום ה 91 לעלייתם ועד סיום שנה לעלייתם, לקבלת גמלת שירותים מיוחדים. זכאותם לגמלה תקבע לפי מבחן התלות בזולת, והם אינם נדרשים במעבר מבחן הסף הרפואי.
  • נכות כללית לעולה – מן היום ה 181 ועד סיום שנה לעלייתם, יהיו העולים זכאים לקצבת נכות, מותנה בכך שנמצאו, לפני כן, כזכאי גמלת השירותים המיוחדים לעולה, כפי שמוסבר למעלה.

בסיום שנה ממועד העליה, זכאותם תיבדק על-פי הכללים הרגילים של קצבת נכות כללית וקצבת שירותים מיוחדים.