הליך הוצאת תעודת הזכאות הינו כזה:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
5/5

1.  על מנת לקבל את הזכאות יש להכין את התעודות והמסמכים הנקובים למטה:

יש להצטייד בתעודת זהות כולל הספח שלה עם צילום נאמן למקור,הכולל גם את הילדים עד גיל 21
חוזה שכירות בתוקף (שלא קשור למשפחה מקרבה ראשונה), מסמך רשמי מהבנק בו מנוהל חשבונכם ובו מספר החשבון שלכם, מספר הסניף וכמובן מספר הבנק.
יש להשיג אישור על מס החודשים  בהם שירתתם בצה”ל (אפשר גם שירות לאומי או אזרחי) של שני בני הזוג המבקשים.
על מנת לקבל אישור זה יש לפנות לקצין העיר וקבל אישור ועליו: מס’ אישי, תקופת השירות, ופירוט התקופה במדויק בשנים חודשים וימים.

אם עשיתם שירות לאומי במקום גיוס לצה”ל, עליכם להשיג אישור זה על מנת להוכיח שירותכם.
אישור על שירות לאומי תוכלו לקבל באחד מהגופים האלה:
עמינדב אגודה תורנית להתנדבות, האגודה להתנדבות בעם ישראל,שלהבת, בת עמי,המרכז הרפואי שערי צדק ירושלים, עיריית ירושלים, משרד החינוך, משרד הביטחון, האגודה להתנדבות בישראל.

2. אם יש לכם אחים או אחיות (כולל אחים חורגים מאותו אם או אב) עליכם לצרף את צילום תעודות הזהות של כולם כולל הספח עם כתובתם, תעודת הזהות של האב או האם המשותפים (אחים חורגים) עם הספח בו רשומים כל האחים, ותצהיר של כל האחים והאחיות של מגיש הבקשה.
אם יש לכם אח או אחות שהלכו לעולמם, יש להציג גם את תעודת  הפטירה שלהם ואת תמצית מרשם האוכלוסין לגבי האח או האחות שנפטר.

3. כעת עליכם למלא טופס בקשת סיוע בדיור, באחד ממשרדי החברה שמספקת שירותי שכר דירה, אליה פניתם קודם לכן, והשתמשתם בשירותיה.
על מנת לקבל את תעודת הזכאות ועל מנת שינפיקו אותה עבורכם, יש לשלם עבורה 95 ₪ במשרדי החברה המספקת לכם שירותי שכ”ד (המחיר הנקוב נכון לחודש אוקטובר 2012).

4. כאשר תסתיימנה כל הבדיקות של משרד הבינוי והשיכון, וכאשר ימצא אתכם זכאים לקבלת הסיוע ולאחר התשלום, ינפיק עבורכם המשרד תעודת זכאות שתועבר אליכם באמצעות החברה שנעזרתם בשרותיה לקבלת תעודת הזכאות.

5. לאחר הנפקת תעודה זו וקבלתה בסניף החברה המסייעת בשיכון, עליכם לחתום על  כתב התחייבות מול החברה שסייעה לכם בדיור, ומכאן ואילך תוכלו להתחיל ולקבל את הסיוע .

נתונים נוספים שחשוב לדעת לגבי תאונות עבודה

ישנם נתונים שחשוב להכיר אותם הקשורים לתאונות עבודה, ואשר אינן מזכות את הנפגע בהכרה בתאונה כתאונת עבודה. הכרת הנתונים האלה יכולה לחסוך לכם זמן רב וטירטורים בין משרדים שונים, בין אם של רופאים ובין אם של משרדים ממשלתיים.
לכן, אנו ממליצים לכם לקרוא אותם בקפידה.

מתי לא יוכר אדם כנפגע עבודה

1. עצמאי אשר נפגע שלא בזמן שעות העבודה שלו או שלא בזמן עיסוקו בנושאי העבודה, גם אם עבודתו מוגדרת כעבודה מהבית. ההסבר לכך הנו שאם הפגיעה נגרמה בבית ושלא כתוצאה מהעבודה, הרי שאין מדובר בתאונת עבודה.

2. אם הפגיעה או הפציעה נגרמה לאדם במסגרת טיול מאורגן של ועד העובדים במקום עבודתו.
ההסבר לכך נובע מהעובדה שמדובר בפעילות שאינה במישרין אחריותו של המעביד, ולכן אינה יכולה להיות עילה לתביעה של תאונת עבודה.

3. רשלנות אישית של הנפגע בכל הקשור לטיפול הרפואי בפציעתו כגון:
טיפול מועט בפגיעות, הנו עילה לאי הכרה בפגיעה או הפציעה שנגרמה לעובד במקום העבודה.
הסיבה לכך היא שאם אדם נפגע, מחובתו לדאוג להמשך בריאותו התקינה ולקבלת טיפול הולם וממושך בפגיעתו. הפרת כלל חשוב זה, והצגת הפציעה אך ורק לצורך תביעה והכרה בפציעה כתאונת עבודה מבלי שטיפל בפציעה, אינן עילה להכרה בפגיעה כתאונת עבודה

4. פגיעה שנגרמה לעובד בנסיעה לעבודה שלא מביתו, אינה מוכרת כתאונת עבודה.
הסיבה לכך נובעת מהעובדה שהחוק מתייחס אך ורק לתנועה של עובד מביתו או מעונו הקבוע ועד למקום עבודתו ולהיפך, כדרך שהיא מהעבודה ואליה. כל סטייה ממסלול זה, נחשבת כסטייה מהדרך אל העבודה, ולכן לא יוכר הנפגע כנפגע של תאונת עבודה.

מתי אין החזר הוצאות או מימון של טיפולים לנפגעי תאונות עבודה

1. פניה של נפגע לטיפול רפואי פרטי, וכל זאת מבלי שקיבל את הסכמתה של קופת החולים שלו.

2. רכישת מנוי של שירותי טיפול נמרץ פרטיים וחיצוניים, לא מוכרים לצורך החזר הוצאות.

היעזרו והשתמשו במידע זה בתבונה, והשתדלו שלא לנסות ולעבור על החוקים הללו.
המידע  הנ”ל מבוסס על מקרים אמיתיים ועל מקרים שנידונו בבתי המשפט. לכן, חשוב מאוד לקרוא אותם ולהקפיד  עליהם למען לא תבזבזו את זמנכם היקר וכספכם על בתי משפט ושעות רבות של מאמץ והשקעה, אשר מראש לא תישאנה פירות.