הקריטריונים שעל פיהם נקבע גובה הסיוע למקבלי הקיצבה

גובה שכר הדירה אותו יקבל נכה בעל קצבת זקנה משתנה על פי מספר קריטריונים ופרמטרים כגון: מיקומה של הדירה- באיזו עיר ממוקמת הדירה.

גודלה של הדירה- מהו שטחה הכולל של הדירה המיועדת לנכה. כל אלה נמדדים על פי קריטריונים שנקבעו בחוק, ואינם מזכים את הנכה הזכאי לסיוע בשכר הדירה, בסיוע נוסף או בהטבות נוספות.