זכויות ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
5/5
זכויות ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך
  1. בשנת 1988 נחקק חוק חינוך מיוחד, החוק לילדים עם צרכים מיוחדים מגיל 3 עד גיל 21 , המונך “צרכים מיוחדים” מוגדר כלקות משמעותית אשר בגללה הילד צריך לשהות במסגרת חינוך מיוחד .
על פי החוק מי שבודק וקובע איזה מסגרת חינוך מיוחד מתאימה לילד היא וועדת השמה . וועדת ההשמה מורכבת מאדם מתאם העירייה וממפקחים ממשרד החינוך על אחד מהם להיות מפקח בחינוך המיוחד עוד יושבים בוועדה עובד סוציאלי , רופא המתמחה ברפואת ונציג ההורים לילדים עם צרכים מיוחדים . כברירת מחדל של הוועדה מושם הילד במוסד חינוך רגיל מוכר מקרה זה מתרחש אם הוריו של הילד לא  ביקשו מפורשת שהילד ילמד במוסד לחינוך מיוחד וזאת באם נתקבלה חוות דעת מקצועית. הפניה  לוועדה ההשמה נעשית ע”ח ההורה, התלמיד או המוסד החינוכי רשות חינוך מקומית או גוף ציבורי. הפנייה לוועדת ההשמה צריכה להתבצע עד לסוף חודש אפריל, הדיונים בוועדה מתקיימים בחודש מאי . אם הבקשה מוגשת ע”י המוסד החינוכי היא תוגש על ידי מילוי שאלון המיועד לוועדת ההשמה. מי שחותם על השאלון הוא מנהל המוסד החינוכי גם ההורים צריכים לחתום על הבקשה המוגשת לוועדת ההשמה. הבקשה תוגש בכתב אל יושב ראש ועדת ההשמה ברשות המקומית ועל הוועדה להתכנס בתוך 30 יום מיום קבלת הבקשה. על הוועדה להתכנס כל 3 שנים ולדון בעניינו של הילד וזאת בהעדר בקשה של מנהל המוסד, ההורים או ארגון ציבורי  לבקש דיון נוסף. ההורים יכולים לבקש דיון חוזר רק כעבור שנה מהדיון הקודם. .
  1. ישנה באפשרות להתקבל למסגרת חינוך מיוחד ללא צורך בוועדת השמה מקרה זה אפשרי רק אם הילד מאובחן כלוקה בפיגור על ידי וועדת אבחון של משרד הרווחה . (לא מדובר בפיגור קל, במקרה זה יש להגיש בקשה בכתב חתומה ע”י שני ההורים או האופוטרופוס בצרוף ההחלטה של וועדת האבחון של משרד הרווחה אל מנהל החינוך ברשות המקומית. המועד להגשת המסמכים לא יאוחר ממועד הרישום האחרונה לשנת הלימודים.
  2. כאשר מגיעים לוועדת השמה יש להצטייד במסמכים הבאים:
  • שאלון ההפניה .
  • חוות דעת מקצועית.
כמו כן להורים ניתנת האפשרות להביא מומחים מטעמם וכן להשמיעה בפני הוועדה את הטיעונים. כאשר מביאים לוועדה חוות דעת מקצועית יש לוודא שמקצועו של כותב חוות הדעת מצויין כמפורש וכי הוא חתום על המסמך, בצרוף מספר הרישיון שלו . אם מדובר בילד עם פיגור שכלי ההחלטה של החריכות יכולה להתבצע אך ורק ע”י וועדת האבחון של האגף לטיפול באדם עם פיגור במשרד הרווחה.  
  1. החלטת הועדה תימסר להורים בתוך 10 ימים מיום קבלת ההחלטה זאת באמצעות דואר רשום.
  • במקרה שמדובר בילד עם חשש לפיגור והוא טרם אובחן ע”י הועדה לטיפול באדם עם פיגור של משרד הרווחה , אזי יופנה הילד למוסד חינוכי מיוחד עד שיתקבלו תוצאות אבחון של הוועדה במשרד הרווחה.
 
  1. ערעור אל החלטת ועדת השמה
הגשת הערעור על החלטת ועדת השמה צריך להיעשות תוך 21 יום מיום קבלת תוצאות הוועדה. ההורים או הגוף החינוכי הם היחידים שיכולים להגיש ערעור. החלטת וועדת הערעורים הינה סופית ועליה להינתן בתוך 21 יום מיום קבלת הערעור.  
  1. תשובה חיובית מוועדת ההשמה לפיה הילד נמצא מתאים לחינוך מיוחד מה עלינו לעשות עכשיו?
לאחר קבלת ההחלטה ע”י ועדת השילוב ההחלטה מועברת לוועדת השיבוץ ברשות המקומית , והיא זו שתחליט לאיזו מסגרת מתאים הילד. וועדת השיבות תפנה את הילד למוסד המתאים בעיר או בעיר אחר. ניתן לערער על ההחלטה זאת באמצעות הגשת עתירה לבתי הדין המנהליים.