טיפולי שיניים

 • מחבר:
 • קטגוריה:שיקום

טיפולי שיניים לזכאי סל השיקום לנפגעי נפש

חולי נפש ממשוכים זכאים להשתתפות במימון טיפולי שיניים זאת על פי חוק שיקום נכי נפש בקהילה. המימון מאפשר להם טיפולי שיניים שמהווים חלק מתהליך השיקום.

טיפולי השיניים מתקיימים במרפאות שיש להן הסדר עם משרד הבריאות אותן תוכלו למצוא ברשימת שירותי השיקום לפי מחוזות ובנוסף ניתן לפנות לרכז השיקום המחוזי  על מנת לקבל את הרשימה המעודכנת.

הזכאות לטיפול היא חד פעמית ויש לבחור בחלופה הפשוטה של תכנית הטיפול. בנוסף המטופל חייב להתחיל ולסיים את הטיפול הנבחר תוך 12 חודשים מיום האישור.

אישור לטיפולים מיוחדים לאחר סיום הטיפול יינתן במקרים מיוחדים:

 • טיפול משמר – עד שנתיים מסיום הטיפול.
 • טיפול משקם – עד 5 שנים מסיום הטיפול.

תהליך מימוש הזכות

לטיפול שיניים זכאי נפגע נפש שעבר ועדת שיקום והוגדר כזכאי לטיפול במסגרת סל השיקום שנקבע לו.

את הזכות לטיפולי שיניים ניתן לדרוש לפי ההליך המפורט:

 • המטופל מופנה לוועדת סל שיקום אשר בודקת את זכאותו לטיפול שיניים.
 • לאחר קבלת הזכאות מופנה המטופל על ידי רכז השיקום עם טופס הפניה למרפאת שיקום קהילתית.
 • היה והמטופל זקוק לטיפול שלא מבוצע באותה מרפאה יופנה למראפת מומחים, יחד עם הטפסים המתאימים, העתק מהטןפס יישלח לרכז דנטלי. עם קבלת האישור יקבל המטופל את הטיפול במרפאת המומחים.
 • תוכנית הטיפול תאושר בהתאם לסל השירותים על פי מחירון משרד הבריאות לנזקקים עם בחירה בחלופה הפשוטה יותר של תוכנית הטיפול השיקומית.
 • בסיום הטיפול טופס אישור יישלח למשרד הבריאות ותיקבע בדיקה יזומה לאחר חצי שנה. עלות הביקורת והבדיקה היא 50 ש״ח אשר משולמת על ידי משרד הבריאות.

חובות המטופל

על המטופל לממן חלק מהבדיקות והטיפולים:

 • בדיקה ראשונה המיועדת להכנת תוכנית טיפול או הכנת הפנייה למרפאת המומחים.
 • עזרה ראשונה על פי מחירון משרד הבריאות לנזקקים (מופיע בעמוד 4).
 • תשלום מלא עבור צילומי סטטוס וצילום פנורמי.

תוספות

נוהל בריאות השן