כיצד ניתן לקבל את הסיוע בפועל

יש מספר שלבים שחשוב מאוד להכיר אותם עוד לפני שמתחילים בתהליך על מנת שלא להסתבך או להסתרבל, וכאן נציג אותם לפי הסדר:

נכים מקבלי קצבת זיקנה זכאים בהחלט לסיוע בשכר דירה. אך בטרם יקבלו סיוע זה עליהם לבצע את הפעולות הבאות:

1. להוציא תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה, המהווה תנאי ראשוני וברור לשם קבלת הסיוע מהמדינה. 2. הנפקת התעודה עולה 95 ₪ 3. תוקפה של תעודת הזכאות הוא עד שנה מיום הגשת הבקשה עבורה.
איך נוכל לעזור