שיעורי קצבת שירותים מיוחדים

שיעורי קצבת שירותים מיוחדים מביטוח לאומי, משתנים בהתאם למידת הצורך בעזרה בפעולות יום יומיות.

  • אדם הנזקק לעזרה רבה בביצוע מרבית הפעולות היומיומיות ברוב שעות היממה, או אדם הזקוק להשגחה מתמדת. זכאי לקצבה בגובה של 50% מקצבת הנכות המלאה ליחיד (1,075 ש"ח – החל מתאריך 1.1.2013).
  • מי שנזקק לעזרה רבה בביצוע כל הפעולות היומיומיות ברוב שעות היממה - הינו זכאי ל 105% מקצבת הנכות המלאה ליחיד (2,256 ש"ח החל מתאריך 1.1.2013).
  • אדם התלוי לחלוטין באדם נוסף בביצוע כל הפעולות היומיומיות בכל שעות היממה – הינו זכאי לקצבה בגובה של 175% מקצבת הנכות המלאה ליחיד (3,761 ש"ח – החל מ 1.1.2013).

בנוסף על הסכום הבסיסי הכלול בקצבה, תשולם תוספת לקצבה:

  • עבור מי שמקבל קצבת שירותים מיוחדים בגובה של 50% - 301 ש"ח (החל מתאריך 1.1.2013).
  • לאדם המקבל קצבת שירותים מיוחדים בגובה של 105% - 612 ש"ח (החל מתאריך 1.1.2013).
  • ולאדם המקבל קצבת שירותים מיוחדים בגובה של 175% - 913 ש"ח (החל מתאריך 1.1.2013).
איך נוכל לעזור