דיון מחודש לקצבת שירותים מיוחדים במקרה של החמרה במצב רפואי

תובע שמצבו  הרפואי הוחמר מורשה לבקשת דיון חדש בעניין תביעתו לקצבת שירותים מיוחדים,

אחרי ששה חודשים מן המועד בו תביעתו נדחתה או מן המועד בו אושרה עבורו גמלה חלקית,

ומותנה בהמצאת אישור רפואי בדבר החמרת מצבו.

במקרי החמרה, גם בטרם עברו ששה חודשים, רופא מטעם המוסד לביטוח לאומי

מורשה להחליט האם ניתן לחדש את הדיון על פי המסמכים הרפואיים שהוגשו.

לתשומת לבכם, מעת לעת, מורשה המוסד לביטוח לאומי לבדיקה מחודשת של המצב התפקודי והרפואי.

לרשות אדם המקבל קצבאות נוספות מן המוסד לביטוח לאומי ישנו מחשבון לבדיקת זכאותו לקבלת למעלה מקצבה אחת מן הביטוח הלאומי.