תקציר דו"ח הועדה לבדיקת חקיקה מקיפה בנושא זכויות אנשים עם מוגבלויות