מתאם טיפול לנפגעי נפש

  • מחבר:
  • קטגוריה:שיקום

כחלק מסל השירותים הניתנים לשיקום נפגעי נפש שניתנים מתוקף חוק שיקום נכי נפש בקהילה ניתנים ליווי אישי ותמיכה של איש מקצוע.

מתאם טיפול הוא למעשה איש מקצוע בלשכת הפסיכיאטר המחוזי שעוסק באחד מהמקצועות הבאים: עבודה סוציאלית, ריפוי בעיסוק או פסיכולוג.

תפקיד מתאם הטיפול הוא בנייה של תכנית שיקום אישית יחד עם המשתקם עצמו, בהתאם להחלטות שהתקבלו בוועדת השיקום ובהתאם לרצון המשתקם, צרכיו ויכולותיו.

לאחר  בניית תכנית הטיפול מלווה המתאם את המשתקם בתהליך החיפוש ובחירת שירותי השיקום שיתאימו לתכנית שנבנתה.

המתאם מהווה כמתווך בין הגורמים השונים אשר שותפים לתהליך השיקום וגם יסייע בכל בעיה שמתעוררת מול אותם ספקי שירותים.

תהליך מימוש הזכות

מתאם טיפול מגיע לאדם שמצא זכאי לסל שיקום לנפגעי נפש.

על מנת לממש את הזכות יש לפנות לועדת השיקום אשר תקבע את מטרת הליווי של המתאם מול המשתקם.

השירות ניתן לתקופת זמן מוגבלת, בדרך כלל שנה, אך בסוף התקופה ניתן לבקש הארכה בהתאם לצורך.

תוספות

חוברת מידע בנושא סל שיקום של מילם – מרכזי ייעוץ למשפחות מתמודדים .