מתן טיפולים בתחום התפתחות הילד לילדים במסגרות של החינוך המיוחד

לכ-%10 מהילדים שגילם עד 18 בארץ יש עיכוב ניכר בהתפתחות, וחלקם מקבלים טיפולים בתחום התפתחות הילד. מדובר בבעיות התפתחות כמו הפרעות בתקשורת, אוטיזם, שיתוק מוחין ומוגבלות שכלית התפתחותית. התערבות טיפולית מוקדמת מגדילה את סיכויי הילדים לשילוב מהיר וטוב יותר בחינוך הרגיל ובחברה. רופאים ומטפלים פרה-רפואיים במגוון תחומים מאבחנים ומטפלים בהפרעות התפתחות, ובהם רופאים מומחים לנירולוגיית ילדים ולהתפתחות הילד; קלינאי תקשורת; פיזיותרפיסטים; מרפאים בעיסוק; פסיכולוגים; עובדים סוציאליים ומטפלים רגשיים באמנויות. ילדים אלו זכאים לסלי שירותים ייעודיים לאבחונים ולטיפולים בהתאם לגילם, סוג הליקוי שיש להם והמסגרות שהם שוהים בהן: סל אבחונים וטיפולים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ”ד-1994 להלן – חוק ביטוח בריאות, סל שירותים על פי חוק מעונות יום שיקומיים, התש”ס-2000 ,סל שירותים פרה-רפואיים במערכת החינוך המיוחד, גני ילדים ובתי ספר (מכוח חוק חינוך מיוחד, התשמ”ח-1988). בהתאם לחוזר סמנכ”ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים, הזכאות לטיפולים בתחום התפתחות הילד לא כרוכים בטיפולים שהילד מקבל במסגרת החינוך המיוחד. עפ”י החוק החינוך המיוחד (תשמ”ח- 1988- סעיף 22 ב’) בכפוף להנחיות חוק החינוך המיוחד ולחוק בריאות ממלכתי, לא מונעים טיפולים בתחום התפתחות הילד מילדים שנמצאים במסגרות החינוך המיוחד, למעט ילדים אוטיסטים  שהטיפול בהם הוגדר בהחלטת הממשלה מס’: 4346 ובהסכם בריאות האוצר.