סיוע בדיור לאנשים שהפכו נכים בזמן עבודתם (נכי עבודה)

  • מחבר:
  • קטגוריה:דיור

לצערנו הרב, תאונות עבודה מתרחשות כל הזמן, אך מה שחשוב לראות היא העליה ברמת המודעות לכך וברמת נסיונות העלאת המודעות גם מצד המדינה, וגם מצדו של המעסיק.
אף אחד לא רוצה שהועבד שלו יפגע או יפצע או חלילה יהפוך לנכה, כתוצאה מתאונת עבודה.
אבל תאונות קורות לפעמים, ולעיתים אנשים נפגעים קשה והופכים לנכים לצמיתות.
אנשים אלה מוגדרים כנכי עבודה (אנשים שנפגעו כתוצאה מתאונת עבודה).

מי זכאי בדיוק לסיוע בדיור של משרד השיכון?

על מנת לקבל סיוע ממשרד הבינוי והשיכון על האדם לעמוד בתנאים הבאים:

1. נכותו ויכולת העבודה שלו צריכות להיות ברמה גבוהה (מעל 75% נכות).
2. הנכות של המבקש הינה נכות לצמיתות.
3. הכנסתו (באם קיימת) היא נמוכה.
4. המבקש הינו בעל משפחה (מענק הסיוע אינו ניתן לרווקים או לאנשים בודדים).

מי שעומד בתנאים אלו, יוכל לקבל סיוע הן ברכישת דירה או בסיוע  ומימון של שכר הדירה מטעם המדינה.

מהו התהליך בו תוכל לממש את זכותך לקבלת הסיוע

רכישת דירה:

תהליך מימוש הזכאות מתחיל בהגשת בקשה לסיוע. אם ברצונך לרכוש דירה, תוכל להגיש את בקשתך בכל אחד מסניפי בנק למשכנתאות השונים הפרושים ברחבי הארץ.

סיוע בקבלת דיור בשיכון הציבורי או סיוע והשתתפות בהוצאות שכר הדירה

על מנת לקבל סיוע זה, עליך לפנות קודם כל אל משרד הבינוי והשיכון, ולהוציא תעודת זכאות לסיוע בדיור מטעמם. לאחר שנבדקת והוחלט כי הינך עומד בכל התנאים והינך מתאים לקבלת הזכאות, תוכל לקבל אישור בהתאם לתנאים ולמגבלות הקבועים בחוק.

במידה והינך בעל נכות קבועה ולצמיתות בשיעור של 75% ומעלה, עליך לצרף את האישורים הרפואיים  המעידים על כך כחודש לפני שהוגשה הבקשה שלך.

הליך הוצאת תעודת הזכאות הינו כזה:

1.  על מנת לקבל את הזכאות יש להכין את התעודות והמסמכים הנקובים למטה:
יש להצטייד בתעודת זהות כולל הספח שלה עם צילום נאמן למקור,הכולל גם את הילדים עד גיל 21
חוזה שכירות בתוקף (שלא קשור למשפחה מקירבה ראשונה), מסמך רשמי מהבנק בו מנוהל חשבונכם ובו מספר החשבון שלכם, מספר הסניף וכמובן מספר הבנק.
יש להשיג אישור על מס החודשים  בהם שירתתם בצה"ל (אפשר גם שירות לאומי או אזרחי) של שני בני הזוג המבקשים.
על מנת לקבל אישור זה יש לפנות לקצין העיר וקבל אישור ועליו: מס' אישי, תקופת השירות, ופירוט התקופה במדויק בשנים חודשים וימים.

אם עשיתם שירות לאומי במקום גיוס לצה"ל, עליכם להשיג אישור זה על מנת להוכיח שירותכם.
אישור על שירות לאומי תוכלו לקבל באחד מהגופים האלה:
עמינדב אגודה תורנית להתנדבות, האגודה להתנדבות בעם ישראל,שלהבת, בת עמי,המרכז הרפואי שערי צדק ירושלים, עריית ירושליים, משרד החינוך, משרד הביטחון, האגודה להתנדבות בישראל.

2. אם יש לכם אחים או אחיות (כולל אחים חורגים מאותו אם או אב) עליכם לצרף את צילום תעודות הזהות של כולם כולל הספח עם כתובתם, תעודת הזהות של האב או האם המשותפים (אחים חורגים) עם הספח בו רשומים כל האחים, ותצהיר של כל האחים והאחיות של מגיש הבקשה.
אם יש לכם אח או אחות שהלכו לעולמם, יש להציג גם את תעודת  הפטירה שלהם ואת תמצית מרשם האוכלוסין לגבי האח או האחות שנפטר.

3. כעת עליכם למלא טופס בקשת סיוע בדיור, באחד ממשרדי החברה שמספקת שירותי שכר דירה, אליה פניתם קודם לכן, והשתמשתם בשירותיה.
על מנת לקבל את תעודת הזכאות ועל מנת שינפוקו אותה עבורכם, יש לשלם עבורה 95 ₪ במשרדי החברה המספקת לכם שירותי שכ"ד (המחיר הנקוב נכון לחודש אוקטובר 2012).

4. כאשר תסתיימנה כל הבדיקות של משרד הבינוי והשיכון, וכאשר ימצא אתכם זכאים לקבלת הסיוע ולאחר התשלום, ינפיק עבורכם המשרד תעודת זכאות שתועבר אליכם באמצעות החברה שנעזרתם בשרותיה לקבלת תעודת הזכאות.

5. לאחר הנפקת תעודה זו וקבלתה בסניף החברה המסייעת בשיכון, עליכם לחתום על  כתב התחייבות מול החברה שסייעה לכם בדיור, ומכאן ואילך תוכלו להתחיל ולקבל את הסיוע .

נתונים נוספים שחשוב לדעת לגבי תאונות עבודה

ישנם נתונים שחשוב להכיר אותם הקשורים לתאונות עבודה, ואשר אינן מזכות את הנפגע בהכרה בתאונה כתאונת עבודה. הכרת הנתונים האה יכולה לחסוך לכם זמן רב וטירטורים בין משרדים שונים, בין אם של רופאים ובין אם של משרדים ממשלתיים.
לכן, אנו ממליצים לכם לקרוא אותם בקפידה.


מתי לא יוכר אדם כנפגע עבודה

1. עצמאי אשר נפגע שלא בזמן שעות העבודה שלו או שלא בזמן עיסוקו בנושאי העבודה, גם אם עבודתו מוגדרת כעבודה מהבית. ההסבר לכך הינו שאם הפגיעה נגרמה בבית ושלא כתוצאה מהעבודה, הרי שאין מדובר בתאונת עבודה.

2. אם הפגיעה או הפציעה נגרמה לאדם במסגרת טיול מאורגן של ועד העובדים במקום עבודתו.
ההסבר לכך נובע מהעובדה שמדובר בפעילות שאינה במישרין אחריותו של המעביד, ולכן אינה יכולה להיות עילה לתביעה של תאונת עבודה.

3. רשלנות אישית של הנפגע בכל הקשור לטיפול הרפואי בפציעתו כגון:
טיפול מועט בפגיעות, הינו עילה לאי הכרה בפגיעה או הפציעה שנגרמה לעובד במקום העבודה.
הסיבה לכך היא שאם אדם נפגע, מחובתו לדאוג להמשך בריאותו התקינה ולקבלת טיפול הולם וממושך בפגיעתו. הפרת כלל חשוב זה, והצגת הפציעה אך ורק לצורך תביעה והכרה בפציעה כתאונת עבודה מבלי שטיפל בפציעה, אינן עילה להכרה בפגיעה כתאונת עבודה

4. פגיעה שנגרמה לעובד בנסיעה לעבודה שלא מביתו, אינה מוכרת כתאונת עבודה.
הסיבה לכך נובעת מהעובדה שהחוק מתייחס אך ורק לתנועה של עובד מביתו או מעונו הקבוע ועד למקום עבודתו ולהיפך, כדרך שהיא מהעבודה ואליה. כל סטייה ממסלול זה, נחשבת כסטיה מהדרך אל העבודה, ולכן לא יוכר הנפגע כנפגע של תאונת עבודה.

מתי אין החזר הוצאות או מימון של טיפולים לנפגעי תאונות עבודה

1. פניה של נפגע לטיפול רפואי פרטי, וכל זאת מבלי שקיבל את הסכמתה של קופת החולים שלו.

2. רכישת מנוי של שירותי טיפול נמרץ פרטיים וחיצוניים, לא מוכרים לצורך החזר הוצאות.

היעזרו והשתמשו במידע זה בתבונה, והשתדלו שלא לנסות ולעבור על החוקים הללו.
המידע  הנ"ל מבוסס על מקרים אמיתיים ועל מקרים שנידונו בבתי המשפט. לכן, חשוב מאוד לקרוא אותם ולהקפיד  עליהם למען לא תבזבזו את זמנכם היקר וכספכם על בתי משפט ושעות רבות של מאמץ והשקעה, אשר מראש לא תישאנה פירות.