סל שיקום לנפגעי נפש

  • מחבר:
  • קטגוריה:שיקום

שירותי הסל השיקומי לנפגעי נפש ניתנים מתוך חוק שיקום נכי נפש בקהילה ונמצאים באחריות משרד הבריאות.

סל השיקום מותאם לכל זכאי באופן אישי וכולל לפי התאמה את השירותים שמוצגים בהמשך.

כאשר הוחלט על זכאות נמסרת רשימה של נותני השירותים המאושרים לאותו זכאי במקום מגוריו. כמו כן הוא רשאי לבקר במסגרות הדונות על מנת להתרשם מהן באופן אישי.

מי זכאי?

הזכאות ניתנת לתושבי ישראל מעל גיל 18 אשר מוכרים למינימום 40% נכות רפואית על רקע נפשי וזאת בהתאם תקנות הביטוח הלאומי .

תהליך מימוש הזכות

למימוש זכות קבלת הסל השיקומי לנפגעי נפש יש לפנות אל ועדת השיקום האזורית לנפגעי נפש.

למידע על התהליך ואופן הפנייה לחץ כאן.

השירותים הניתנים במסגרת סל השיקום

שירותי הסל כוללים מספר תחומים:

תעסוקה –

דיור –

  • הפניה למסגרת מגורים מוגנת בקהילה ואף השתתפות במימון הפעילות השיקומית הקיימת בה. מסגרות אלו כוללות הוסטל או דיור מוגן.

בכל אחת ממסגרות אלו ישנה הדרכה מותאמת לדיירים על ידי אנשי הצוות.

  • זכאי שגר עם משפחתו או בביתו רשאי לקבל את השירותים הבאים:
  • חונך – תפקיד המדריך הוא סיוע בפיתוח הכישורים החברתיים ומיצוי פעילויות הפנאי של אותו זכאי.
  • סומך – תפקיד המדריך הזה הוא סיוע בניהול משק הבית ופיתוח הכישורים לכך כגון: קניות, בישול, נקיון.
  • סיוע בשכר דירה ניתן לקבל ממשרד השיכון למי שנמצא זכאי לכך ובמקרים מיוחדים קיבל אישור ממשרד הבריאות.

תחומי סיוע נוספים:

ארגוני הסיוע

ישנם ארגונים רבים המסייעים לכלל האוכלוסיות של האנשים בעלי מוגבלויות – לרשימת אירגוני הסיוע