שיקום חברתי בקהילה

מטרה- שיקום, היכרות ולמידת מיומנויות חברתיות, ידע ועצמאות בתחום, תחושת שייכות.

בשנים האחרונות משרד הבריאות שם לו למטרה לפתח גוף ידע ומומחיות בתחום השיקום החברתי תוך בניית שירות מקצועי מכובד ומכבד, בעל סטנדרטים ונהלים ברורים. כך, בשיתוף עם ספקי השירות השונים ובאמצעות מחקרים שנערכו במוקדים שונים, פותחו מודלים והתערבויות יעילים בתחום החברה והפנאי.

תהליך השיקום מבוסס על יצירת נגישות של הרבה הזדמנויות בקהילה כדי שהמשתקם/ת יבחר מה מדבר אליו ויממש את זכויותיו. ישנם מגוון אפשרויות בתוכנית שמעניקות בחירה באזור מגוריו של המשתקם/ת.

השילוב נעשה באמצעות חונכות והשתלבות במועדון התעסוקתי המיועדים לאוכלוסיה זו, באמצעות פרויקטים משולבים בקהילה, דוגמת פרויקט עמיתים המשלב חוגים במתנ"סים.


חונכות חברתית שיקומית

פה החונך מלווה את המשתקם/ת ביום יום שלו. החונכות מעניקה למידה, הדגמה להתנהגות, חברות, הכשרה, יצירת תחושת שייכות והתמודדות עם הסטיגמה. בעזרת קשר החונכות, המשתקם יכול ללמוד על מטרות שונות בחייו, כמו: תעסוקה ופנאי, השכלה, בריאות אישית, ניהול תקציב ועוד. השירות מיועד למשתקמים שלא מקבלים דיור שיקומי.

מועדונים חברתיים

המיועדים לבילוי בשעות הפנאי ומעניקים אפשרות ליצירת קשרים חברתיים ופעילויות משותפות.