יוני ב17, 2013

גיל פרישה בתחום הניידות

את גיל הפרישה בתחום הניידות קובעים על-פי תאריך הלידה. חשוב לשים לב, כי לעניין הטבות בתחום הניידות, זהה גיל הפרישה של האישה לגיל פרישתו של הגבר.   גיל…