פברואר ב5, 2014

תמיכה וסיוע למשפחות

ייעוץ ותמיכה למשפחות של נפגעי נפש חוק שיקום נכי נפש בקהילה  כולל בתוכו את סל השיקום הנותן ייעוץ ותמיכה למשפחות ללא עלות. במסגרת סל השיקום פועלים מרכזי הייעוץ של…

טיפולי שיניים

טיפולי שיניים לזכאי סל השיקום לנפגעי נפש חולי נפש ממשוכים זכאים להשתתפות במימון טיפולי שיניים זאת על פי חוק שיקום נכי נפש בקהילה. המימון מאפשר להם טיפולי שיניים…