דיור

דירות נכסי רכישה (נ״ר) לנכים

מה הן דירות נכסי רכישה? דירות הנרכשות לצורך אכלוס הזכאים ולאחר רכישתן מצטרפות למלאי הדירות בשיכון הציבורי. מי זכאי? זכאי לדירות נ״ר הוא אדם העומד בכל התנאים הבאים:…

דירה היכולה לשמש כדירת נ״ר

נכים המרותקים לכסא גלגלים ואינם סיעודיים וזכאים לדירה בשיכון הציבורי זכאים לדירות ממשרד הבינוי והשיכון הרוכש דירות בישובים בהם יש מחסור בדירות. הדירות נרכשות לצורך אכלוס הזכאים ונקראות…

דמי מפתח

דמי מפתח הם כל תשלום עבור מגורים שאינו דמי שכירות, הניתן עבור שכירות של דירה מושכרת או לקבלת החזקה או החזרת החזקה בדירה מושכרת. לאחר תשלום דמי מהפתח…