אוולת

השכר הממוצע

השכר הממוצע במשק במדינת ישראל הוא הממוצע של שכר הברוטו והוא מהווה מדד לשינויים בגובה השכר במשק ובסיס לתשלומי קצבאות וגמלאות שונות. השכר הממוצע מחושב על ידי ביטוח…