עובד זר

העסקת עובד זר

אישור להעסקת עובד זר  ניתן בהתאם לזכאות שנקבעה לפי המוסד לביטוח לאומי או על ידי אגף ההיתרים בסיעוד של רשות האוכלוסין וההגירה. הזכאות ניתנת לאחר עמידה בתנאים שמובאים…