ילד נכה

פירוט שיעורי הגמלה

סכום הגמלה מחושב באחוזים מקצבת נכות מלאה ליחיד העומדת כיום על 2,149 ש”ח (החל מ 01.01.2013 )מקבלי הגמלה המרבית לילד נכה מקבלים גם 17% תוספת לגמלה. סכום התוספת…