פוליו

הטיפול בתביעה

למטרת טיפול בתביעה, ייבחנו גם נתונים הקיימים בביטוח הלאומי בעניין מגישי תביעה עבור גמלת ניידות, קצבת נכות כללית או קצבת שירותים מיוחדים. (אין בידי המוסד פרוטוקולים מועדות רפואיות,…

המסמכים שיש לצרף לתביעה

מי שטרם נבדק בעבר לצורך קבלת גמלת ניידות, קצבה לשירותים מיוחדים או קצבת נכות כללית – נדרש לצרף מסמכים רפואיים לתביעה, לשם קביעת אחוזי נכות. מי שנולד מחוץ…

איך מגישים תביעה?

לשם קבלת פיצוי חד-פעמי, קצבה חודשית או מענק נדרשת הגשת תביעה על גבי טופס תביעה. את התביעה עליכם לשלוח באמצעות פקס או בדואר לאחד מן הסניפים האמונים על…