חקיקה

משרד העליה והקליטה

משרד העליה והקליטה הוא איחוד של ״המשרד לקליטת עליה״ ו״משרד הקליטה״. הוא אחראי לסיוע מטעם המדינה לעולים חדשים  ולתושבים חוזרים המשרד אחראי לסיוע לעולים ולליווי משלב ההתארגנות הראשונה ועד…

השכר הממוצע

השכר הממוצע במשק במדינת ישראל הוא הממוצע של שכר הברוטו והוא מהווה מדד לשינויים בגובה השכר במשק ובסיס לתשלומי קצבאות וגמלאות שונות. השכר הממוצע מחושב על ידי ביטוח…