ניידות

נגישות בכלי תעופה

בכלי תעופה חייבים להיות אמצעי ההנגשה הבאים:   מסעדי יד הניתנים להרמה או ולהורדה. כיסא גלגלים מיוחד הוא כיסא שנתמלאו בו כל אלה:* מותקנות בו רגליות, ידיות הניתנות…

נגישות בכלי שיט

בכלי שיט חייבים להיות אמצעי ההנגשה הבאים: 1. סמל הנגישות הבין-לאומי מותקן על הדפנות החיצוניות של כלי השיט. 2. הותקנה בו תאורה מתאימה לאנשים עם מוגבלות ראיה. 3.…