ניידות

נגישות ברכבות

  ברכבות חייבים להיות אמצעי ההנגשה הבאים: *בכל רכבת ארצית יהיה קרון נגיש אחד לפחות. *ברכבת ארצית שיש בה קרונות שנכנסו לשימוש לראשונה לאחר תחילתן של תקנות אלה,…