פרוטוקולים

הצעות לסדר היום בעניין הנכים

הכנסת החמש-עשרה             מושב שני                                                                                                                                                                                                          נוסח לא מתוקן פרוטוקול מס’ 1 מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הכספים וועדת העבודה והרווחה לעניין ההצעות לסדר היום בעניין הנכים ‏יום…