מסתכלת לחיים בעיניים

פתחו לי שערי צדק

גם אני רוצה צבא

מישפחה למרות הכל

איך נוכל לעזור