איך נקבעת דרגת אי הכושר להשתכרות או לתפקוד במסגרת משק הבית?

פקיד תביעות של המוסד לביטוח לאומי יחליט האם המבוטח/ת הינו/ה "נכה" או "עקרת בית נכה", ויקבע את דרגת אי הכושר לאחר התייעצות עם רופא מוסמך ופקיד שיקום מטעם הביטוח הלאומי. האפשרויות בדרגות אי הכושר הינן: 60%, 65%, 74% ו 100%.

 

קביעת דרגת אי כושרו של אדם להשתכרות כוללת התחשבות במידת ההשפעה של ליקויו של המבוטח על כושר עבודתו והשתכרותו, מסוגלותו לחזור לעבודתו (עבודה חלקית או מלאה) ועל מסוגלותו לעבוד בעבודה אחרת או ללמידת מקצוע חדש (על פי כושרו הגופני, השכלתו ומצב בריאותו).

 

במסגרת הקביעה לגבי דרגת אי הכושר בתפקוד במשק בית תלקח בחשבון מידת ההשפעה של הליקוי של עקרת הבית על כושר תפקודה במסגרת משק בית רגיל. בדיקת כושר תפקוד של עקרת בית מתבצע במכונים המתמחים בהערכת תפקוד.

קביעה של דרגת אי כושר לפרק זמן מוגבל

במידה ומצבם התפקודי או הרפואי של עקרת הבית הנכה או של הנכה לא יציבים, או כל עוד טרם הסתיים הטיפול בנכה, הכרוך בשיקום המקצועי, פקיד התביעות רשאי לקבוע דרגת אי כושר לפרק זמן מוגבל, שלא יעלה על שנתיים. בסיום פרק זמן זה דרגת אי הכושר תיבדק בשנית. אובדן כושר שהינו פחות מ 50% לא יזכה בקצבה.