בית הדין הארצי בירושלים

על החלטה של בית הדין האזורי ניתן לערער בפני בית הדין הארצי בירושלים:
כתובת: רח' קרן היסוד 20
טלפון: 6497777 (02)