בית הדין הארצי בירושלים

על החלטה של בית הדין האזורי ניתן לערער בפני בית הדין הארצי בירושלים: כתובת: רח' קרן היסוד 20 טלפון: 6497777 (02)