בתי הדין האזורים לעבודה

בתי הדין האזורים לעבודה

רשימת בתי הדין האזוריים לעבודה

עירכתובתמיקודטלפון
ירושליםרח' בית הדפוס 20973006546444 (02)
תל אביברח' שוקן 25665325128222 (03)
חיפהרח' פליים 12330958698000 (04)
נצרת עילית

קריית יצחק רבין, היכל המשפט

16000

6087777 (04)

באר שבע

רח' התקווה 5, היכל המשפט

841026470444 (08)