גיל פרישה בתחום הניידות

את גיל הפרישה בתחום הניידות קובעים על-פי תאריך הלידה.

חשוב לשים לב, כי לעניין הטבות בתחום הניידות, זהה גיל הפרישה של האישה לגיל פרישתו של הגבר.

 

גיל פרישה על-פי תאריך לידה

תאריך לידה

גיל פרישה

מתאריך

ועד תאריך

6/1939

שנים65

7/1939

8/1939

65 שנים ו 4 חודשים

9/1939

4/1940

65 שנים ו 8 חודשים

5/1940

12/1940

66

1/1941

8/1941

66 שנים ו 4 חודשים

9/1941

4/1942

66 שנים ו 8 חודשים

5/1942

ואילך

שנים67