דירות נכסי רכישה (נ״ר) לנכים

דירות נכסי רכישה (נ״ר) לנכים

דירות הנרכשות לצורך אכלוס הזכאים ולאחר רכישתן מצטרפות למלאי הדירות בשיכון הציבורי.

מי זכאי?

 • זכאי לדירות נ״ר הוא אדם העומד בכל התנאים הבאים:
 1. חסר דירה  שהוא נכה המרותק לכסא גלגלים והכנסתו אינה עולה על השכר הממוצע במשק.
 2. בעל אישור ממשרד הבריאות על השתתפות ברכישת כסא גלגלים.
 3. חייב לגור בדירת קרקע לפי חוות דעת רפואית ממשרד הבריאות.
 • נכים על כסא גלגלים שמתגוררים בשיכון הציבורי, יהיו זכאים לדירת נ״ר וזאת בתנאי שהדירה שגרים בה כעת אינה נגישה לכסא גלגלים ואינה ניתנת להנגשה על ידי מעלון/ רמפה ו/או ביצוע הרחבות בדירה.
 • קביעת זכות לעולים חדשים תהיה תחת האחריות המשרד לקליטת עלייה.

 

מימוש הזכות

לקבלת אישור לדירת נ״ר יש להגיש בקשה לאישור זכאות שלאחריה ישנו תהליך המורכב משלושה שלבים: איתור, בדיקה ורכישה.

תהליך הגשת הבקשה

 • הגשת מסמכים רפואיים לאגף האכלוס במשרד הבינוי והשיכון המעידים על מצבו של הזכאי.
 • המסמכים מועברים לוועדה הרפואית מטעם המשרד הבינוי והשיכון לקבלת חוות דעת. הוועדה תקבע אם מדובר במקרה סיעודי ויש צורך וחובה במגורי קרקע.
 • אם המקרה הנדון הינו ילד המרותק לכסא גלגלים יש להוסיף:

◦  דו״ח סוציאלי המפרט את יכולת המשפחה לאורך זמן לטפל בילד.

◦  אישור שהמסגרת החינוכית בה שוהה הילד אינה כוללת מגורים.

איתור דירת נ״ר

 •  לאחר אישור הבקשה ישלח דף הסבר על התוכנית ותנאי המימוש ממשרד הבינוי והשיכון ובנוסף ישלחו הטפסים הבאים:

◦ טופס הפנייה לשירותי תיווך.

◦ טופס הצהרה בעבור שירותי תיווך.

◦  טופס הצהרה של בעל הנכס – נכס ללא תיווך.

 •  איתור הדירה יתבצע על ידי הזכאי והוא באחריותו המלאה.

ניתן לאתר את הדירה במשך תקופה של 120 ימים ולהגיש בקשה לרכישתה.

למידע נוסף לגבי דירה המתאימה לשמש כנ״ר לחצו כאן.

היה ולא נמצאה דירה מתאימה במשך התקופה של 120 הימים ניתן לבקש הארכה.

לאחר איתור הדירה יחתום הזכאי על התחייבות להתגורר בדירה שאיתר אם תירכש עבורו.

במידה ויש שאלות ניתן לפנות לעובד המרכז את הטיפול בזכאי נ״ר במחוז אליו משתייכים. השירותים אותם מספק: מענה לשאלות, הכוונה ועזרה, קליטת ההצעות, הזמנת שמאי ומהנדס וכמובן שניתן לפנות אליו לבקשת סיוע.

בדיקת דירת נ״ר

כדי לרכוש דירת נ״ר עליה לעמוד בתנאים הבאים:

 •  קבלת אישור ממרפא בעיסוק שהדירה נגישה או ניתנת להנגשה.
 • קבלת הערכת שמאי על שווי הדירה שאינו נמוך מהמחיר המבוקש.
 • מחיר הדירה אינו יכול לעלות על תקרת הזכאות שניתנה.
 • קבלת אישור מהנדס כי הדירה ראויה למגורים ומצבה התחזוקתי-הנדסי ״סביר״ )כלומר, דירה אשר מצבה הפיזי תואם דירת שיכון ציבורי לאחר ששופצה לצורך אכלוס. לא חסרים בדירה: דלתות, חלונות, תריסים, תשתיות מים, ביוב וחשמל, כלים סניטריים, ארונות מטבח, ריצוף, איטום גג וקירות, בטיחות.(

רכישת דירת נ״ר

תהליך הרכישה כולל מו״מ וחתימת חוזה עם בעל הדירה, חתימה על כתב העברת רכוש, רישום הזכויוץ בדירה על שם המדינה והעברתה לחברה המאכלסת.

סדר העדיפות לרכישת דירת נ״ר

מימוש הזכאות כפופה למגבלות התקציב ומתועדפת לפי התנאים הבאים:

 • עדיפות ראשונה – זכאים הרתוקים לכסאות גלגלים ממונעים על פי אישור משרד הבריאות. יקבלו עדיםות ברכישת הדירה עבורם על פני זכאים אחרים על כסאות גלגלים.
 • עדיפות שנייה – משפחות עם נכים על כסאות גלגלים, במקרים אלה תינתן עדיפות למשפחות עם מספר ילדים גדול יותר.
 • עדיפות שלישית – יחידים הרתוקים לכסאות גלגלים במקרים אלה תינתן עדיפות על פי משך זמן המתנה לדירה.

מקרים בהם תבוטל הזכאות

ישנם שני מקרים בהם תבוטל הזכאות לדירת נ״ר:

 1.  אם לפני מימוש הזכאות לדירת נ״ר הוצעו לזכאים ארבע דירות המתאימות שהתפנו אך הם סירבו.
 2.  במקרה בו הזכאי יכול ומסוגל לעלות במדרגות ואינו רתוק לכסא גלגלים.

רשימת יישובים והחברות המאכלסות של דירות נ״ר

 • אשדוד – עמיגור.
 • בני ברק – עמידר.
 • בת ים – עמידר.
 • גבעתיים – עמידר.
 • גדרה – עמידר.
 • הוד השרון – עמידר.
 • הרצליה – עמידר.
 • חולון – עמידר.
 • יבנה – עמידר.
 • כפר סבא – עמידר.
 • לוד – עמידר.
 • נתניה –  עמידר.
 • קרית אונו – עמידר.
 • נס ציונה – עמידר.
 • ראשל״צ.
 • רחובות – עמידר.
 • רמלה – עמידר.
 • רמת גן – עמידר.
 •  רעננה – עמידר.
 • תל אביב-יפו – עמידר.
 • פתח תקווה – עמידר.
 • אשקלון – עמידר.
 • ירושלים – עמידר.
 • חיפה – עמידר.
 • קרית אתא – עמידר.
 • קרית ביאליק – עמידר.
 • קרית ים – עמידר.
 • קרית מוצקין – עמידר.

 

תפריט נגישות