הגבלת כושר בתנועת המפרקים ברגליים או החלפתם

כאשר מתקיים בנבדק יותר מפסקת משנה אחת מבין אלה המנויות בפסקאות (א) או (ב) שלהלן, ייקבע האחוז הגבוה מבין האחוזים הקבועים בצד פסקאות המשנה המתקיימות בנבדק.

(א) הגבלות בכושר תנועת המפרקים:

(1) הגבלה בכושר תנועת מפרק הירך מלווה כוויצה כיפופית (הגבלה באכסטנזיה) העולה על °30 והתנועתיות במפרק הירך (אבדוקציה או אדוקציה או רוטציה) הינה פחות מ- °20.

50%

(2) סעיף 1 דלעיל דו-צדדי.

80%

(3) הגבלה בכושר תנועת הברך מלווה כיפוף פחות מ- °135 ויישור פחות מ- °160.

60%

(4) סעיף 3 דלעיל דו-צדדי.

80%

(5) דריכה על הצד החיצוני של כפות הרגלייםPes varus maxius bilateralis

40%

(6) Pes equino – varus bilateralis

40%

(7) דריכה על הצד הפנימי של כפות הרגליים.Pes valgus maxius bilateralis

40%

(ב) החלפת מפרקים בירך או בברך:

(1) מצב אחרי החלפת מפרק אחד, כאשר קיימים סימנים קליניים, רנטגניים או הדמייתיים אחרים, להתרופפות המפרק

60%

(2) מצב אחרי החלפה חוזרת של מפרק אחד

50%

(3) מצב אחרי החלפת שני מפרקים

70%

(4) מצב אחרי החלפת שלושה מפרקים

80%

(5) מצב אחרי החלפת ארבעה מפרקים

100%