הגשת ערר בעניין ההחלטה שנתנה על ידי ועדה רפואית

במידה ולדעתך ההחלטה של הועדה הרפואית לא מספקת, נתנה לך הזכות לערעור לגבי ההחלטה בפני ועדת עררים. את הערר יש להגיש תוך 60 יום מן היום בו נמסרה לך החלטת הועדה הרפואית. קיימת אפשרות לערער על החלטת ועדת העררים בפני בית הדין האזורי לענייני עבודה את הערעור יש להגיש תוך 60 יום מן היום בו נמסרה לך החלטת ועדת העררים.