הגשת תביעה חוזרת

הגשת תביעה חוזרת-  ניתן להגיש עבור ילד שהתביעה הקודמת בגינו נדחתה או עבור ילד שמקבל גמלה חלקית. הגשת התביעה החוזרת תבוצע 6 חודשים ממועד הדחייה או מן המועד בו נתקבלה ההודעה בנושא שיעור הגמלה.

באפשרותו של התובע לבקש דיון מחדש בתביעה בכל זמן, ובתנאי שימציא אישור רפואי על החמרה במצב הילד.

המוסד לביטוח לאומי יידון בבקשה לאחר 6 חודשים מיום דחיית תביעת הגמלה או מיום בו נקבע שיעורה. אך אם לאחר קבלת המסמכים הרפואיים, נוצרו, לדעת הרופא מטעם המוסד, עובדות חדשות העשויות להגדיל את שיעור הגמלה, תידון הבקשה גם בטרם עברו 6 חודשים ממועד ההחלטה הקודמת.

 

תפריט נגישות